ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
по смисъла на чл.35, ал.1 от Закона за продиводействие на корупцията
и за отнеманена незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/

№ по ред Име, презиме, фамилия Длъжност Вх. № и дата на подаване на декларация
по чл.35, ал.1, т.1 по чл.35, ал.1, т.2
1
2
3
4
5
139
Донка Василева Желева
техн.сътр.касиер-приходи
29.06.2023 г.
2023-ЧР-00-000101/27.07.2023
138
Боряна Желева Борисова-Стоилова
Старши счетоводител
19.04.2023 г.
2023-ЧР-00-000075/04.05.2023
137
Весела Огнянова Добрева
Старши специалист АО
21.03.2023 г.
2023-ЧР-00-000003/28.03.2023
136
Соня Михайлова Василева
гл.спец.здравеоп.и соц.дейности
08.02.2023 г.
2023-ЧР-00-000002/13.02.2023 г.
135
Есра Орхан Рафиева
Директор ДГ с.Ляхово
30.1.2023 г.
2023-ЧР-00-000001/13.02.2023 г.
134
Златина Василева Сталева Старши спец.незак.строителство
05.07.2022 г.
ЧР-00-099/26.07.2022 г.
133
Зорница Добромирова Димитрова
Старши специалист АО
08.04.2022 г.  ЧР-00-012/14.04.2022 г.
132
Веселина Георгиева Димитрова-Дучева
Старши счетоводител/касиер
23.02.2022 г.
ЧР-00-002/15.03.2022 г.
131
Кольо Янков Колев
Секретар МКБППМН
16.12.2021 г.
ЧР-00-001/03.02.2022 г.
130
Деница Илиева Андреева
Старши счетоводител 28.10.2021 г.
ЧР-00-101/11.11.2021 г.
129
Анна Желязкова Канаврова
Старши счетоводител
24.09.2021 г.
ЧР-00-099/28.10.2021 г.
128
Диана Донева Върбанова Старши счетоводител 24.09.2021 г. ЧР-00-100/28.10.2021 г.
127
Димитричка Цонева Илиева Кметски наместник 07.10.2021 г. ЧР-00-098/28.10.2021 г.
126
Елена Иванова Здравкова
Ст.спец. Протокол и култура
17.09.2021 г.
ЧР-00-097/04.10.2021 г.
125
Сирма Станиславова Николова
ст. спец. незакон. строителство
29.06.2021 г.
ЧР-00-096/29.07.2021 г.
124
Васил Цонев Илиев
Кметски наместник
16.04.2021 г.
ЧР-00-050/10.05.2021 г.
123
Десислава Радева-Хасанова
ст.специалист ОбА
15.04.2021 г.
ЧР-00-014/16.04.2021 г.
122
Иванка Георгиева Бързакова
Директор ДГ "Знаме на мира"
01.06.2020 г.
ЧР-00-117/11.06.2020 г.
121
Райна Пламенова Петкова
Главен специалист ОбС
08.05.2020 г.
ЧР-00-115/03.06.2020 г.
120
Къймет Реджеб Тургут
Секретар на община
30.04.2020 г.
ЧР-00-037/04.05.2020 г.
119
Радка Георгиева Димова
старши счетоводител
02.04.2020 г.
ЧР-00-002/03.04.2020 г.
118
Десислава Веселинова Василева
главен спец. наеми
10.03.2020 г.
ЧР-00-001/01.04.2020 г.
117
Павел Иванов Павлов
Кметски наместник 13.12.2019 г.
111/13.12.2019 г.
116
Стойка Йорданова Донева
Кметски наместник 04.12.2019 г.
110/04.12.2019 г.
115
Илийчо Андреев Илиев
Кметски наместник 04.12.2019 г.
109/04.12.2019 г.
114
Калин Костадинов Калчев
Кметски наместник
29.11.2019 г. 
108/29.11.2019 г.
113
Георги Илиев Генов 
Кметски наместник 28.11.2019 г. 107/28.11.2019 г.
112
Сергей Панайотов Георгиев
Кметски наместник 25.11.2019 г.
106/25.11.2019 г.
111
Илиана Димитрова Димитрова 
Кметски наместник 25.11.2019 г. 105/25.11.2019 г.
110
Орхан Юсеинов Алиев Кметски наместник
20.11.2019 г.  104/20.11.2019г.
109
Денчо Маринов Попов
Кметски наместник 
20.11.2019 г. 103/20.11.2019 г.
108 Ерхан Сали Мюстеджеб
Кметски наместник
14.11.2019 г.
102/14.11.2019 г.
107 Цанка Иванова Колева Кметски наместник 12.11.2019 г.
101/12.11.2019 г.
106
Зехра Мустафа Акиф
гл.експерт ОПФ
07.08.2019 г.
100/08.08.2019 г.
105 Ивайло Илиев Димитров Ст.специалист геодезия 01.07.2019 г. 99/03.07.2019 г.
104
Христина Георгиева Николова Ст.инспектор рев.по приходи
21.12.2018 г.
2/21.12.2019 г.
103
Велислава Смиленчева Трифонова Ст.инспектор рев.по приходи
21.12.2018 г.
1/21.12.2019 г.
102
Красимира Стефанова Кирчева-Илиева
Директор ДГ
28.09.2018 г.
102/01.10.2018 г.
101 Марияна Борисова Симеонова Управител ЦНСТ 27.09.2018 г. 101/27.09.2018 г.
100 Сузан Белгинова Алиибрямова Старши счетоводител касиер 26.09.2018 г. 100/26.09.2018 г.
99 Звезделина Кристиянова Пенева Старши счетоводител 03.08.2018 г. 99/03.08.2018 г.
98 Андриана Милкова Иванова Главен специалист наеми 12.06.2018 г. 98/20.06.2018 г.
97 Ваня Донева Георгиева Ръководител ЗВО 10.05.2001 г. 97/15.06.2018 г.
96 Анка Кръстева Минчева Директор ДГ 12.04.2018 г. 96/05.06.2018 г.
95 Дарина Цанкова Пенева Директор ДГ 12.04.2018 г. 95/07.06.2018 г.
94 Десислава Георгиева Колева Директор ДГ 12.04.2018 г. 94/07.06.2018 г.
93 Емилия Георгиева Тодорова Директор дирекция УТСИ 12.04.2018 г. 93/08.06.2018 г.
92 Марияна Йонкова Караиванова Директор ДГ 12.04.2018 г. 92/08.06.2018 г.
91 Женя Манолова Македонова Н-к отдел ПИТО 23.07.2004 г. 91/07.06.2018 г.
90 Славяна Василева Георгиева Директор ДГ 12.04.2018 г. 90/07.06.2018 г.
89 Галина Неделчева Георгиева-Аджопова Н-к отдел ОХССД 19.04.2000 г. 89/07.06.2018 г.
88 Флора Иванова Колева Директор ДГ 12.04.2018 г. 88/07.06.2018 г.
87 Пламен Иванов Иванов Директор ЦПЛР-ОДК 01.02.2018 г. 87/07.06.2018 г.
86 Магдалена Кръстева Георгиева Директор дирекция МДТХССД и БФС 26.02.2009 г. 86/06.06.2018 г.
85 Татяна Димитрова Енчева Директор ДГ 12.04.2018 г. 85/06.06.2018 г.
84 Екатерина Илиева Стоянова Управител ОбПБКС 12.04.2018 г. 84/30.05.2018 г.
83 Павлина Илиева Парушева Н-к отдел ОДС 15.08.2006 г. 83/06.06.2018 г.
82 Велина Георгиева Димитрова Директор ДГ 12.04.2018 г. 82/05.06.2018 г.
81 Гергана Георгиева Николова Константинова Н-к отдел ПИТО 14.12.2009 г. 81/05.06.2018 г.
80 Красимира Иванова Тодорова Директор ДГ 12.04.2018 г. 80/04.06.2018 г.
79 Виктория Янкова Бързакова Директор ДГ 12.04.2018 г. 79/04.06.2018 г.
78 Пламена Иванова Мерджанова Старши юрисконсулт 01.11.2017 г. 78/04.06.2018 г.
77 Любомир Николов Лефтеров Секретар МКБППМН 12.04.2018 г. 77/04.06.2018 г.
76 Русанка Петкова Йорданова Директор ДГ 12.04.2018 г. 76/04.06.2018 г.
75 Миглена Александрова Николова Директор ДГ 12.04.2018 г. 75/01.06.2018 г.
74 Виктория Иванова Якова Директор ДГ 12.04.2018 г. 74/01.06.2018 г.
73 Йордан Койчев Коев Кметски наместник 19.04.2010 г. 73/31.05.2018 г.
72 Нели Стефанова Иванова Управител ДСП 17.09.2007 г. 72/25.05.2018 г.
71 Стойка Бойчева Колева Старши счетоводител 08.06.2017 г. 71/31.05.2018 г.
70 София Желязкова Христова Старши счетоводител 19.08.2015 г. 70/31.05.2018 г.
69 Светлана Георгиева Недева Главен спец.екология 12.04.2018 г. 69/30.05.2018 г.
68 Радостина Енчева Енчева Директор ИМ 17.11.2008 г. 68/30.05.2018 г.
67 Елица Петкова Кръстева-Василева Старши специалист ПК 12.11.2008 г. 67/29.05.2018 г.
66 Сава Василев Тихолов Н.к отдел ПВО 25.02.2009 г. 66/30.05.2018 г.
65 Красимира Христова Костова Младши експерт ОбА 12.04.2018 г. 65/30.05.2018 г.
64 Илияна Николаева Илиева Ст.инсп.ревизор по приходи 25.02.2009 г. 64/23.05.2018 г.
63 Пламен Сидеров Тодоров Старши специалист ИДК 03.12.2013 г. 63/30.05.2018 г.
62 Мария Кръстева Георгиева Техн.сътр.архивар 12.04.2018 г. 62/30.05.2018 г.
61 Веселин Иванов Златев Главен експерт ИТО 15.06.2014 г. 61/30.05.2018 г.
60 Стоян Петров Петков Старши специалист ЕМС 12.10.2010 г. 60/29.05.2018 г.
59 Марияна Димитрова Ангелова Секретар Община 17.01.2012 г. 59/30.05.2018 г.
58 Милка Динева Матеева Главен специалист ОбС 12.04.2018 г. 58/18.05.2018 г.
57 Татяна Енчева Великова Старши експерт 14.12.2009 г. 57/30.05.2018 г.
56 Галина Стоянова Йорданова-Кирилова Главен инспектор РП 10.04.2008 г. 56/17.05.2018 г.
55 Людмила Илиева Николова Младши експерт 15.04.2009 г. 55/30.05.2018 г.
54 Ивелина Колева Петрова Главен експерт счетоводство 02.01.2018 г. 54/29.05.2018 г.
53 Миглена Георгиева Петрова Старши счетоводител 17.10.2008 г. 53/30.05.2018 г.
52 Тодорка Атанасова Стоянова Младши счетоводител 12.04.2018 г. 52/30.05.2018 г.
51 Илияна Петрова Павлова Старши специалист 12.04.2018 г. 54/29.05.2018 г.
50 Мария Радушева Кунева Старши инспектор екология 14.06.2004 г. 50/29.05.2018 г.
49 Румен Колев Цонев Старши специалист 12.04.2018 г. 49/29.05.2018 г.
48 Николин Борисов Николов Н-к отдел ИДК-гл.инж. 17.04.2000 г. 48/29.05.2018 г.
47 Даниела Димитрова Авджиева Старши специалист 12.04.2018 г. 47/29.05.2018 г.
46 Емил Руменов Раданов Старши специалист 12.04.2018 г. 46/10.05.2018 г.
45 Мартин Атанасов Мицев Главен експерт ОПФ 07.12.2005 г. 45/29.05.2018 г.
44 Петър Сивков Петров Главен експерт бюджет 14.05.2004 г. 44/29.05.2018 г.
43 Сезер Джеват Расимова Главен вътрешен одитор 14.12.2009 г. 43/28.05.2018 г.
42 Валентин Симеонов Попов Ръководител ОЗ"Сигурност" 12.04.2018 г. 42/28.05.2018 г.
41 Кристина Керчева Стоянова Старши специалист 25.03.2015 г. 41/28.05.2018 г.
40 Генадий Петев Пенчев Управител ЦНСТ 08.10.2015 г. 40/28.05.2018 г.
39 Ивелин Йорданов Йорданов Ст.спец.геодезия 09.01.2013 г. 39/28.05.2018 г.
38 Любка Венелинова Гетева Ръководител ЗВО 11.05.2001 г. 38/28.05.2018 г.
37 Гергана Петрова Лазарова Старши експерт АО 14.10.2005 г. 37/28.05.2018 г.
36 Албена Константинова Златева Главен експерт ЧР 18.04.2008 г. 36/28.05.2018 г.
35 Ясен Стефанов Янев Ст.спец.ИДК 08.04.2016 г. 35/28.05.2018 г.
34 Михаил Димов Михайлов Н-к отдел БФС-гл.счетовод. 14.08.2006 г. 34/28.05.2018 г.
33 Анка Тенева Рачева Старши счетоводител 12.04.2018 г. 33/25.05.2018 г.
32 Анка Петкова Ненчева Техн.сътрудник 07.05.2009 г. 32/25.05.2018 г.
31 Йонка Пейчева Денева Ст.спец.ОС 18.07.2016 г. 31/25.05.2018 г.
30 Мари Димитрова Караиванова Н-к отдел ТСУ и ОС 19.04.2000 г. 30/25.05.2018 г.
29 Галя Димитрова Георгиева Ст.счетоводител, касиер 17.02.2009 г. 29/25.05.2018 г.
28 Димитър Пейчев Димитров Директор дирекция ТЕМСЕ 16.12.2009 г. 28/25.05.2018 г.
27 Калинка Петрова Симеонова Ст.спец.геодезия 12.04.2018 г. 27/23.05.2018 г.
26 Пламена Радева Стойчева Техн.сътр.връчител 10.09.2012 г. 26/23.05.2018 г.
25 Диана Косотва Костова Главен експерт ЕМС 01.09.2009 г. 25/23.05.2018 г.
24 Емил Томов Томов Главен юрисконсулт 18.05.2018 г. 24/23.05.2018 г.
23 Тамара Агасалимовна Зейналова Гл.спец.здравеопазване 12.04.2018 г. 23/23.05.2018 г.
22 Деспа Иванова Илиева Началник отдел ГРАО 11.04.2000 г. 22/23.05.2018 г.
21 Нина Пенкова Митева Старши специалист ЕМС 12.04.2018 г. 21/23.05.2018 г.
20 Снежанка Михайлова Йорданова Старши специалист ГРАО 19.07.2011 г. 20/22.05.2018 г.
19 Мария Желязкова Василева Старши специалист ГРАО 22.06.2012 г. 19/22.05.2018 г.
18 Донка Тодорова Георгиева Старши специалист СД 12.04.2018 г. 18/22.05.2018 г.
17 Татяна Марева Василева Главен специалист СД 08.04.2009 г. 17/22.05.2018 г.
16 Генчо Петров Генчев Директор дирекция АПИО 25.02.2009 г. 16/22.05.2018 г.
15 Галин Божилов Искренов Главен експерт ИТО 12.04.2018 г. 15/21.05.2018 г.
14 Маргарита Димитрова Григорова Ст.счетоводител, касиер 12.04.2018 г. 14/21.05.2018 г.
13 Лилия Димитрова Станева Техн.сътр.касиер ТРЗ 12.04.2018 г. 13/21.05.2018 г.
12 Галина Славкова Тодорова Ст.инсп.ревизор по приходи 15.02.2009 г. 12/21.05.2018 г.
11 Йоана Анастасова Димитрова Ст.инсп.ревизор по приходи 04.11.2008 г. 11/21.05.2018 г.
10 Живко Иванов Лазаров Гл.инсп.ревизор по приходи 10.04.2008 г. 10/21.05.2018 г.
9 Снежина Петрова Атанасова Старши специалист ГРАО 12.04.2018 г. 9/21.05.2018 г.
8 Стоянка Атанасова Атанасова Младши експерт УТСИ 19.01.2015 г. 8/18.05.2018 г.
7 Мариана Асенова Инджева Ст.спец.етнически въпроси 12.04.2018 г. 7/18.05.2018 г.
6 Росица Стелиянова Георгиева Счетоводител касиер 01.10.2008 г. 6/18.05.2018 г.
5 Юлия Петрова Иванова Техн.сътр.касиер МП 12.04.2018 г. 5/17.05.2018 г.
4 Мира Радостинова Миркова Старши специалист ГРАО 12.04.2018 г. 4/17.05.2018 г.
3 Пенка Рачева Колева Техн.изп.деловод.,архивар 12.04.2018 г. 3/17.05.2018 г.
2 Детелина Иванова Иванова Старши специалист ГРАО 02.01.2014 г. 2/17.05.2018 г.
1 Есин Юзеир Адил Старши експерт ААПО 25.04.2017 г. 1/11.05.2018 г.