• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,


Имаме удоволствието да Ви поканим на 19.07.2018 г. в 11.00 часа  на заключителна пресконференция по проект „Представяне на регионалното културно наследство в 3D" ("Advertising of Regional Cultural Heritage in 3D - ARCH 3D"), изпълнен по Програма INTERREG V-A  за т Румъния и България 2014 - 2020.


Пресконференцията ще се проведе в залата на Общинска администрация Балчик.

 

ДИМИТРИН ДИМИТРОВ,

Зам.кмет УТТЕМСЕ, Ръководител проект