• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Уведомление - Измемение на ПУП-ПР за УПИ IV, УПИ V и УПИ VI и ПЗ за УПИ V в кв. 54 по плана на с. Оброчище, общ. Балчик, с цел промяна на регулационните линии по имотните граници за УПИ V и ПЗ за новобразувания урегулиран поземлен имот.

Прикачени файлове: