• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

 публикувано на 03.05.2018 г.

П О К А Н А

за работна среща с работодатели от Община Балчик

с екипа по Проект № BG05M9ОP001-2.005-0068

 „Насърчаване достъпа до заетост на уязвимите групи  от Община Балчик"

10 май 2018 г. от 11.00 часа

 

           Екипът на проект  „Насърчаване достъпа до заетост на уязвимите групи от Община Балчик " кани работодатели от Община Балчик на работна среща с цел предоставяне на информация за възможностите работодателите да наемат на работа лица в неравностойно положение.


Дневен ред

1. Нормативна уредба, преференции и задължения на работодателите, наемащи за работа хора с увреждания

2. Хора с увреждания от Община Балчик, с право на работа и възможности за включване в заетост.

                                                          

Срещата ще се проведе в заседателна зала на хотел „Уайт Рок Касъл" - Балчик .