• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

1. Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности на 11.12.2017 г. (понеделник) от 17.00 часа;

2. СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ВСИЧКИ КОМИСИИ, ВОДЕЩА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО И ЕКОЛОГИЯ НА 11.12.2017 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 18.00 ЧАСА;

3. Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 12.12.2017 г. (вторник) от 17.00 часа;

4. Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология 12.12.2017 г. (вторник) от 17.30 часа;