• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Заседания на постоянни комисии към ОбС Балчик

1. Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности на 13 ноември 2017 г. (понеделник) от 17.00 часа;

2. Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология на 14 ноември 2017 г. (вторник) от 17.00 часа;

3. Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на
14 ноември 2017 г. (вторник) от 17.30 часа;