• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. Заседание на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология на 15.09.2017 г. (петък) от 17.00 часа;

2. Заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 15.09.2017 г. (петък) от 18.00 часа;

3. Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности на 18.09.2017 г. (понеделник) от 17.00 часа.