• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 21.04. 2017 г.

Съобщения по проект “Насърчаване достъпа до  заетост на  уязвимите групи от Община Балчик",  изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема BG05M9OP001-2.005" :

1. Обявление (PDF)

2. Покана за среща (PDF)