• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Лична информация

Име: Николай Добрев Ангелов

тел.: 0579 7 20 70

факс: 0579 7 41 17

e-mail: mayor@balchik.bg

Дата на раждане: 26.12.1962

Място на раждане: гр. Балчик


Трудов стаж

от 11.2007

Заемана длъжност: Кмет

Работодател: Община Балчик

 

10.2006 - 06.2007

Заемана длъжност: Изпълнителен директор

Работодател: „Пътно строителство и поддържане" ЕАД  гр. Добрич

Сфера: Строителство

 

03.2004 - 09.2005

Заемана длъжност: Управител

Работодател: „Водоснабдяване и канализация" ЕООД  гр. Добрич

Сфера: Водоснабдяване

 

01.2004 - 03.2004

Заемана длъжност: Началник район гр. Балчик

Работодател: „Водоснабдяване и канализация" ЕООД  гр. Добрич

Сфера: Водоснабдяване

 

09.1998 - 01.2004

Заемана длъжност: Президент

Работодател: ЕТ „Николай Ангелов"

Сфера: Машиностроене

 

03.1993 - 09.1998

Заемана длъжност: Началник цех

Работодател: „Геомашремонт" ЕООД  гр. Балчик

Сфера: Машиностроене

 

10.1988 - 03.1993

Заемана длъжност: технолог

Работодател: „Геомашремонт" ЕООД  гр. Балчик

Сфера: Машиностроене


Образование и обучение

1983 - 1988

Наименование на придобитата квалификация: Инженер - металург

Образователна организация: Висш химико-технологичен институт  гр. София

Ниво по националната класификация: Висше магистър

 

1977 - 1980

Наименование на придобитата квалификация:

Образователна организация: ЕСПУ „Христо Ботев" гр. Балчик

Ниво по националната класификация: средно