• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 05.06.2017 г.

П О К А Н А
ЗА ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА
ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 г.


На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 36, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в община Балчик, председателят на Общински съвет Балчик и кмета на Община Балчик канят жителите на общината за обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2016 г. и на сметките за средства от Европейския съюз на община Балчик за 2016 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 20.06.2017 г. от 13:00 часа в залата на общински съвет Балчик.

Материалите по публичното обсъждане са публикувани тук.

 

ИЛИЯН СТАНОЕВ

Председател

на Общински съвет

Балчик