• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Община Балчик уведомява, че от 01.06.2017г. отново се приемат молби за закупуване на абонаментни карти с намаление за вътрешноградския транспорт и/или в района на вилна зона до спирка „Орехите". Картите са валидни за месеците VII, VIII, IX-2017г. Документите се подават в отдел ГРАО /деловодство/ в Общинска администрация - гр.Балчик.


Сроковете за подаване на молби за закупуване на абонаментни карти с намаление за вътрешноградски транспорт и/или в района на вилна зона до спирка "Орехите" са както следва:

-   за месец VII, VIII, IX   2017 г. -           от 01.06 до 14.06.2017 г.

-  за месец X, XI, XII       2017 г.  -           от 01.09 до 13.09.2017 г.

 

Сроковете за издаване на картите в офиса на превозвача са, както следва:

-  за месец VII, VIII, IX   2017 г. -           от 19.06 до 30.06 2017 г.

-  за месец X, XI, XII       2017г.  -           от 18.09 до 29.09.2017г.


Не се разглеждат молби, подадени след посочения краен срок за съответния период и/или без приложени копия на документи /разпореждане за отпускане на пенсия или решение на ТЕЛК за освидетелстване на трайно намалена работоспособност - за инвалиди/.

Документи за закупуване на карта не е необходимо да подават пенсионери и инвалиди, които имат закупена карта за предходното тримесечие. Всички останали, които не са ползвали карта през предходното тримесечие, са длъжни, в горепосочените срокове, да проверят дали името им фигурира в списъка  или да подадат документи за закупуване на карта в отдел ГРАО /деловодство/.

Всички правоимащи с експертни решения на ТЕЛК с изтекъл срок на валидност, е необходимо да представят актуален документ в стая 105 /Общинска администрация - гр.Балчик/