• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П О К А Н А

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 24 май 2017 година от 10.ºº часа, в голямата зала на НЧ „Паисий Хилендарски" град Балчик, ще се проведе тържествено заседание на общински съвет - Балчик, при следния

                                                             Д н е в е н  р е д:

1. Награждаване на учители по повод 24 май 2017 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Награждаване на ученици по повод 24 май 2017 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Награждаване на абитуриенти с отличен успех по повод 24 май 2017 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Подпомагане на училищата за организиране на тържества по повод 24 май 2017 година - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Подпомагане на абитуриенти от социално - слаби семейства и паралелките, завършващи средно образование, по повод 24 май 2017 година - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Предложение за преобразуване на ПУИ „Акад. Тодор Самодумов" с. Кранево в Общински център за специална  образователна подкрепа-Кранево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


 

ИЛИЯН СТАНОЕВ,

                                 

Председател

на ОбС-Балчик