• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО И ЕКОЛОГИЯ на 27 март 2017 г. (понеделник) от 17.00 часа;

2. ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ЕВРОФОНДОВЕ на 27 март 2017 г. (понеделник) от 18.00 часа;

3. ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ на 28 март 2017 г. (вторник) от 16.45 часа;

4. ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ на 28 март 2017 г. (вторник) от 17.00 часа;