публикувано на 15.03.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ
С РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННА ЦЕЛ,
РАЗПОЛОЖЕНИ ВЪРХУ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,
КОИТО НЕ СА СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР ЗА НАЕМ
И НЯМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ

       Във връзка с наличието на множество незаконно поставени рекламни елементи (пана, транспаранти, знамена, табели и др.) на територията на община Балчик, следва собствениците на същите да спазват правилата на  чл. 56 от ЗУТ и Раздел VII от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Балчик, в срок от един месец, считано от публикуването на съобщението във вестник „Балчик" и сайта на общината.

     В противен случай рекламните материали ще бъдат премахнати принудително от Община Балчик за сметка на собствениците им, а нарушителите ще бъдат наказани съгласно чл. 26 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Балчик.

 

     НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ                

     Кмет на Община Балчик

сканирано съобщение (PDF)