• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Заседания на Постоянни комисии

1. Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности на 19.12.2016 г. (понеделник) от 17.00 часа;

2. Постоянната комисия по образование, култура и младежки дейности на 19.12.2016 г. (понеделник) от 18.00 часа;

3. Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология на 20.12.2016 г. (вторник) от 17.00 часа;

4. Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 20.12.2016 г. (вторник) от 18.00 часа;