• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано 28.11.2016 г.

З А П О В Е Д

1358

гр.Балчик 25.11.2016год.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Решение № 201/20.09.2016 год. на общински съвет Балчик, писмо с вх.№ 24-52-30/16.11.2016год. и писмо с вх.№ 24-52-30#1/18.11.2016год.  от директора на Областна дирекция „Земеделие" Добрич


Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. За стопанската 2016/2017 год. обработваните части от земеделски имоти с начин на трайно ползване - полски път на територията на община Балчик, които са включени в масиви за ползване съгласно Заповедта по чл37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, и за които има подадени заявления по чл.75б, ал.1 от ППЗСПЗЗ да бъдат предоставяни на съответния ползвател, както следва:

 

Землище

ЕКТТЕ

Ползвател

БЗЗ

Площ на масива

Ползвана площ

Дължимо рентно плащане

Площ на имота

Собстве-ник име

№ на имот по КВС

№ на имот по ЗКИР

НТП

Балчик

02508

ЕТ ИВАН ИВАНОВ - ЕКО

21

4,386

4,386

250,00 лв

5,872

ОБЩИНА БАЛЧИК

525102

525.102

Полски път

Балчик

02508

ЕТ ИВАН ИВАНОВ - ЕКО

59

1,347

1,347

76,77 лв

3,999

ОБЩИНА БАЛЧИК

522104

522.104

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

47

16,86

9,9

564,32 лв

9,901

ОБЩИНА БАЛЧИК

510105

510.105

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

18

10,283

9,82

559,75 лв

9,82

ОБЩИНА БАЛЧИК

516101

516.101

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

3

13,197

9,146

521,32 лв

9,196

ОБЩИНА БАЛЧИК

518101

518.101

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

34

22,613

9,055

516,11 лв

10,157

ОБЩИНА БАЛЧИК

514101

514.101

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

13

29,131

8,394

478,47 лв

8,477

ОБЩИНА БАЛЧИК

501102

501.102

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

34

22,613

8,173

465,89 лв

10,892

ОБЩИНА БАЛЧИК

514103

514.103

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

9

24,935

8,074

460,24 лв

8,215

ОБЩИНА БАЛЧИК

539102

539.102

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

13

29,131

7,953

453,32 лв

7,998

ОБЩИНА БАЛЧИК

502101

502.101

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

24

7,754

7,754

441,98 лв

8,452

ОБЩИНА БАЛЧИК

517101

517.101

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

13

29,131

7,157

407,96 лв

7,167

ОБЩИНА БАЛЧИК

503102

503.102

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

5

8,445

6,877

391,99 лв

6,894

ОБЩИНА БАЛЧИК

512101

512.101

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

40

7,287

6,839

389,80 лв

6,967

ОБЩИНА БАЛЧИК

508101

508.101

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

7

11,521

6,681

380,83 лв

6,702

ОБЩИНА БАЛЧИК

515101

515.101

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

6

6,323

6,323

360,41 лв

6,392

ОБЩИНА БАЛЧИК

511101

511.101

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

2

10,331

6,299

359,04 лв

7,793

ОБЩИНА БАЛЧИК

519101

519.101

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

42

18,244

5,691

324,41 лв

9,787

ОБЩИНА БАЛЧИК

506102

506.102

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

8

15,226

5,612

319,89 лв

6,738

ОБЩИНА БАЛЧИК

520101

520.101

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

16

9,682

5,573

317,68 лв

5,709

ОБЩИНА БАЛЧИК

537102

537.102

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

9

24,935

5,448

310,55 лв

6,614

ОБЩИНА БАЛЧИК

538101

538.101

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

47

16,86

5,402

307,94 лв

12,182

ОБЩИНА БАЛЧИК

510103

510.103

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

34

22,613

5,385

306,95 лв

10,199

ОБЩИНА БАЛЧИК

513101

513.101

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

9

24,935

5,3

302,11 лв

8,851

ОБЩИНА БАЛЧИК

540101

540.101

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

35

5,282

5,145

293,26 лв

5,257

ОБЩИНА БАЛЧИК

532102

532.102

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

27

9,255

4,924

280,65 лв

4,924

ОБЩИНА БАЛЧИК

539101

539.101

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

14

5,423

4,774

272,09 лв

5,523

ОБЩИНА БАЛЧИК

523102

523.102

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

11

4,653

4,653

265,24 лв

4,655

ОБЩИНА БАЛЧИК

527102

527.102

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

36

5,477

4,476

255,13 лв

9,637

ОБЩИНА БАЛЧИК

503101

503.101

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

20

14,35

4,392

250,36 лв

4,411

ОБЩИНА БАЛЧИК

507103

507.103

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

9

24,935

4,377

249,47 лв

7,677

ОБЩИНА БАЛЧИК

538103

538.103

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

13

29,131

4,34

247,38 лв

9,637

ОБЩИНА БАЛЧИК

503101

503.101

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

20

14,35

4,285

244,23 лв

6,839

ОБЩИНА БАЛЧИК

507102

507.102

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

8

15,226

4,228

240,99 лв

5,669

ОБЩИНА БАЛЧИК

520103

520.103

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

23

8,032

4,136

235,77 лв

4,241

ОБЩИНА БАЛЧИК

530101

530.101

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

26

9,241

4,076

232,35 лв

5,376

ОБЩИНА БАЛЧИК

529103

529.103

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

3

13,197

4,051

230,89 лв

4,675

ОБЩИНА БАЛЧИК

518102

518.102

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

2

10,331

4,032

229,81 лв

11,865

ОБЩИНА БАЛЧИК

519103

519.103

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

12

11,733

4,03

229,73 лв

5,977

ОБЩИНА БАЛЧИК

528102

528.102

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

23

8,032

3,896

222,05 лв

5,882

ОБЩИНА БАЛЧИК

530103

530.103

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

42

18,244

3,845

219,15 лв

5,78

ОБЩИНА БАЛЧИК

506212

506.212

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

27

9,255

3,817

217,58 лв

4,844

ОБЩИНА БАЛЧИК

538102

538.102

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

26

9,241

3,81

217,18 лв

3,852

ОБЩИНА БАЛЧИК

529102

529.102

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

42

18,244

3,734

212,86 лв

3,736

ОБЩИНА БАЛЧИК

506105

506.105

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

42

18,244

3,575

203,75 лв

10,414

ОБЩИНА БАЛЧИК

506101

506.101

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

19

4,781

3,565

203,18 лв

3,593

ОБЩИНА БАЛЧИК

526101

526.101

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

20

14,35

3,268

186,28 лв

4,248

ОБЩИНА БАЛЧИК

507101

507.101

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

38

5,731

3,118

177,74 лв

3,118

ОБЩИНА БАЛЧИК

509102

509.102

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

25

3,073

3,073

175,16 лв

6,249

ОБЩИНА БАЛЧИК

542002

542.2

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

16

9,682

3,04

173,27 лв

3,04

ОБЩИНА БАЛЧИК

537101

537.101

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

57

4,428

2,87

163,56 лв

5,577

ОБЩИНА БАЛЧИК

525104

525.104

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

56

2,831

2,831

161,36 лв

5,898

ОБЩИНА БАЛЧИК

525105

525.105

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

7

11,521

2,611

148,80 лв

3,752

ОБЩИНА БАЛЧИК

515102

515.102

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

32

2,443

2,443

139,25 лв

4,022

ОБЩИНА БАЛЧИК

505103

505.103

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

31

4,474

2,421

137,99 лв

2,926

ОБЩИНА БАЛЧИК

533101

533.101

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

20

14,35

2,404

137,06 лв

4,88

ОБЩИНА БАЛЧИК

507104

507.104

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

12

11,733

2,382

135,77 лв

2,477

ОБЩИНА БАЛЧИК

528025

528.25

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

7

11,521

2,229

127,05 лв

4,38

ОБЩИНА БАЛЧИК

515103

515.103

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

38

5,731

2,133

121,61 лв

2,314

ОБЩИНА БАЛЧИК

509103

509.103

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

8

15,226

2,109

120,19 лв

4,527

ОБЩИНА БАЛЧИК

520102

520.102

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

31

4,474

2,053

117,02 лв

2,122

ОБЩИНА БАЛЧИК

533021

533.21

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

12

11,733

1,925

109,70 лв

1,925

ОБЩИНА БАЛЧИК

528033

528.33

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

12

11,733

1,889

107,69 лв

5,872

ОБЩИНА БАЛЧИК

523101

523.101

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

9

24,935

1,735

98,90 лв

10,396

ОБЩИНА БАЛЧИК

540018

540.18

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

57

4,428

1,559

88,85 лв

4,508

ОБЩИНА БАЛЧИК

525101

525.101

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

47

16,86

1,557

88,75 лв

4,328

ОБЩИНА БАЛЧИК

510101

510.101

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

12

11,733

1,507

85,89 лв

3,058

ОБЩИНА БАЛЧИК

528101

528.101

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

8

15,226

1,41

80,36 лв

5,931

ОБЩИНА БАЛЧИК

521003

521.3

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

42

18,244

1,4

79,77 лв

3,161

ОБЩИНА БАЛЧИК

506104

506.104

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

26

9,241

1,354

77,20 лв

8,938

ОБЩИНА БАЛЧИК

534102

534.102

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

8

15,226

1,255

71,52 лв

9,056

ОБЩИНА БАЛЧИК

520104

520.104

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

5

8,445

1,094

62,36 лв

13,572

ОБЩИНА БАЛЧИК

512104

512.104

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

16

9,682

1,069

60,93 лв

6,671

ОБЩИНА БАЛЧИК

537103

537.103

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

36

5,477

1,002

57,09 лв

4,695

ОБЩИНА БАЛЧИК

504103

504.103

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

37

1,018

0,895

50,99 лв

1,11

ОБЩИНА БАЛЧИК

509104

509.104

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

71

0,86

0,86

49,03 лв

10,396

ОБЩИНА БАЛЧИК

540018

540.18

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

13

29,131

0,779

44,42 лв

3,262

ОБЩИНА БАЛЧИК

502102

502.102

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

19

4,781

0,67

38,20 лв

0,677

ОБЩИНА БАЛЧИК

524055

524.55

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

14

5,423

0,649

37,02 лв

5,872

ОБЩИНА БАЛЧИК

523101

523.101

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

13

29,131

0,507

28,90 лв

3,701

ОБЩИНА БАЛЧИК

501101

501.101

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

38

5,731

0,479

27,29 лв

1,912

ОБЩИНА БАЛЧИК

509101

509.101

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

5

8,445

0,474

27,01 лв

0,478

ОБЩИНА БАЛЧИК

512103

512.103

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

18

10,283

0,463

26,39 лв

0,463

ОБЩИНА БАЛЧИК

516061

516.61

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

40

7,287

0,448

25,56 лв

1,622

ОБЩИНА БАЛЧИК

508044

508.44

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

8

15,226

0,44

25,10 лв

11,865

ОБЩИНА БАЛЧИК

519103

519.103

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

27

9,255

0,251

14,33 лв

8,851

ОБЩИНА БАЛЧИК

540101

540.101

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

19

4,781

0,234

13,36 лв

3,909

ОБЩИНА БАЛЧИК

524102

524.102

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

8

15,226

0,173

9,85 лв

4,675

ОБЩИНА БАЛЧИК

518102

518.102

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

19

4,781

0,162

9,24 лв

4,931

ОБЩИНА БАЛЧИК

525103

525.103

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

19

4,781

0,15

8,55 лв

5,898

ОБЩИНА БАЛЧИК

525105

525.105

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

27

9,255

0,141

8,02 лв

8,215

ОБЩИНА БАЛЧИК

539102

539.102

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

35

5,282

0,137

7,83 лв

4,15

ОБЩИНА БАЛЧИК

532603

532.603


Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

37

1,018

0,123

7,02 лв

2,314

ОБЩИНА БАЛЧИК

509103

509.103

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

27

9,255

0,122

6,94 лв

5,709

ОБЩИНА БАЛЧИК

537102

537.102

Полски път

Балчик

02508

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

78

0,112

0,112

6,39 лв

9,056

ОБЩИНА БАЛЧИК

520104

520.104

Полски път

Безводиза

03174

БОЯН КОЛЕВ СТЕФАНОВ

56

3,193

2,551

109,68 лв

12,275

ОБЩИНА БАЛЧИК

11066

11.66

Полски път

Безводиза

03174

БОЯН КОЛЕВ СТЕФАНОВ

56

3,193

0,642

27,61 лв

7,416

ОБЩИНА БАЛЧИК

11067

11.67

Полски път

Гурково

18160

ЕТ ИВАН ИВАНОВ - ЕКО

43

1,466

1,466

65,96 лв

6,813

ОБЩИНА БАЛЧИК

33018

33.18

Полски път

Гурково

18160

ЕТ ИВАН ИВАНОВ - ЕКО

61

0,55

0,55

24,77 лв

19,139

ОБЩИНА БАЛЧИК

66132

66.132

Полски път

Гурково

18160

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

67

0,819

0,819

36,85 лв

0,835

ОБЩИНА БАЛЧИК

101061

101.61

Полски път

Гурково

18160

АРГУС - 94 ЕООД

206

0,763

0,763

34,34 лв

7,335

ОБЩИНА БАЛЧИК

39034

39.34

Полски път

Гурково

18160

АРГУС - 94 ЕООД

73

0,742

0,742

33,40 лв

6,549

ОБЩИНА БАЛЧИК

68052

68.52

Полски път

Гурково

18160

АРГУС - 94 ЕООД

183

0,648

0,648

29,18 лв

9,722

ОБЩИНА БАЛЧИК

70021

70.21

Полски път

Гурково

18160

АРГУС - 94 ЕООД

14

0,382

0,382

17,20 лв

11,363

ОБЩИНА БАЛЧИК

43028

43.28

Полски път

Гурково

18160

АРГУС - 94 ЕООД

147

0,485

0,36

16,21 лв

9,503

ОБЩИНА БАЛЧИК

40073

40.73

Полски път

Гурково

18160

АРГУС - 94 ЕООД

137

0,19

0,19

8,54 лв

3,066

ОБЩИНА БАЛЧИК

50010

50.10

Полски път

Гурково

18160

АРГУС - 94 ЕООД

147

0,485

0,125

5,62 лв

7,682

ОБЩИНА БАЛЧИК

40087

40.87

Полски път

Гурково

18160

ТЕРА-СН ЕООД

148

0,116

0,116

5,23 лв

7,682

ОБЩИНА БАЛЧИК

40087

40.87

Полски път

Дропла

23769

ЕТ ИВАН ИВАНОВ - ЕКО

48

0,985

0,985

49,25 лв

12,023

ОБЩИНА БАЛЧИК

50058

50.58

Полски път

Дропла

23769

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

21

2,885

1,466

73,30 лв

8,92

ОБЩИНА БАЛЧИК

27034

27.34

Полски път

Дропла

23769

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

21

2,885

1,419

70,97 лв

5,022

ОБЩИНА БАЛЧИК

27033

27.33

Полски път

Кранево

39459

АГРОТЕХ ИМПЕКС АД

27

24,422

0,046

1,840 лв

6,723

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

1.27

Полски път

Кранево

39459

АГРОТЕХ ИМПЕКС АД

15

642,410

2,612

104,480 лв

3,102

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

2.18

Полски път

Кранево

39459

АГРОТЕХ ИМПЕКС АД

15

642,410

1,759

70,360 лв

3,465

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

2.65

Полски път

Кранево

39459

АГРОТЕХ ИМПЕКС АД

15

642,410

0,744

29,760 лв

4,774

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

2.94

Полски път

Кранево

39459

АГРОТЕХ ИМПЕКС АД

12

496,464

2,871

114,840 лв

2,917

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

4.34

Полски път

Кранево

39459

АГРОТЕХ ИМПЕКС АД

12

496,464

3,533

141,320 лв

3,810

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

4.53

Полски път

Кранево

39459

АГРОТЕХ ИМПЕКС АД

12

496,464

1,217

48,680 лв

1,217

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

4.72

Полски път

Кранево

39459

АГРОТЕХ ИМПЕКС АД

12

496,464

1,285

51,400 лв

1,306

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

4.81

Полски път

Кранево

39459

АГРОТЕХ ИМПЕКС АД

12

496,464

0,281

11,240 лв

0,324

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

4.98

Полски път

Кранево

39459

АГРОТЕХ ИМПЕКС АД

12

496,464

0,342

13,680 лв

0,640

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

4.110

Полски път

Кранево

39459

АГРОТЕХ ИМПЕКС АД

12

496,464

0,787

31,480 лв

4,229

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

4.155

Полски път

Кранево

39459

АГРОТЕХ ИМПЕКС АД

20

341,859

0,926

37,040 лв

1,981

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

5.40

Полски път

Кранево

39459

АГРОТЕХ ИМПЕКС АД

20

341,859

1,937

77,480 лв

1,937

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

7.17

Полски път

Кранево

39459

АГРОТЕХ ИМПЕКС АД

20

341,859

1,509

60,360 лв

1,584

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

7.39

Полски път

Кранево

39459

АГРОТЕХ ИМПЕКС АД

14

32,138

0,482

19,280 лв

4,039

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

8.62

Полски път

Кранево

39459

АГРОТЕХ ИМПЕКС АД

20

341,859

0,266

10,640 лв

4,039

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

8.62

Полски път

Кранево

39459

АГРОТЕХ ИМПЕКС АД

3

185,602

1,581

63,240 лв

4,195

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

9.1

Полски път

Кранево

39459

АГРОТЕХ ИМПЕКС АД

18

51,304

0,163

6,520 лв

0,572

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

9.36

Полски път

Кранево

39459

АГРОТЕХ ИМПЕКС АД

3

185,602

1,843

73,720 лв

5,831

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

10.29

Полски път

Кранево

39459

АГРОТЕХ ИМПЕКС АД

3

185,602

1,090

43,600 лв

2,452

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

10.30

Полски път

Кранево

39459

АГРОТЕХ ИМПЕКС АД

29

33,982

0,334

13,360 лв

2,452

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

10.30

Полски път

Кранево

39459

БАЛИНОВ АГРО ООД

28

55,889

1,140

45,600 лв

1,206

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

11.17

Полски път

Кранево

39459

БАЛИНОВ АГРО ООД

28

55,889

1,764

70,560 лв

2,441

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

11.30

Полски път

Кранево

39459

АГРОТЕХ ИМПЕКС АД

29

33,982

0,400

16,000 лв

0,965

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

11.67

Полски път

Кранево

39459

БИСЕР СТЕФАНОВ БАЛИНОВ

1

300,858

0,235

9,400 лв

8,820

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

11.81

Полски път

Кранево

39459

БАЛИНОВ АГРО ООД

23

6,330

0,111

4,440 лв

8,820

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

11.81

Полски път

Кранево

39459

АГРОТЕХ ИМПЕКС АД

30

15,280

0,366

14,640 лв

8,820

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

11.81

Полски път

Кранево

39459

БАЛИНОВ АГРО ООД

28

55,889

1,047

41,880 лв

8,820

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

11.81

Полски път

Кранево

39459

АГРОТЕХ ИМПЕКС АД

20

341,859

0,342

13,680 лв

0,342

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

12.15

Полски път

Кранево

39459

АГРОТЕХ ИМПЕКС АД

20

341,859

0,635

25,400 лв

0,787

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

12.16

Полски път

Кранево

39459

АГРОТЕХ ИМПЕКС АД

2

21,972

0,214

8,560 лв

0,390

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

13.53

Полски път

Кранево

39459

АГРОТЕХ ИМПЕКС АД

20

341,859

0,238

9,520 лв

0,369

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

14.22

Полски път

Кранево

39459

АГРОТЕХ ИМПЕКС АД

8

249,162

0,978

39,120 лв

0,992

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

15.17

Полски път

Кранево

39459

АГРОТЕХ ИМПЕКС АД

8

249,162

0,423

16,920 лв

0,709

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

15.27

Полски път

Кранево

39459

АГРОТЕХ ИМПЕКС АД

8

249,162

1,830

73,200 лв

6,213

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

15.80

Полски път

Кранево

39459

АГРОТЕХ ИМПЕКС АД

8

249,162

0,079

3,160 лв

2,875

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

15.82

Полски път

Кранево

39459

БИСЕР СТЕФАНОВ БАЛИНОВ

1

300,858

0,446

17,840 лв

2,442

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

16.30

Полски път

Кранево

39459

БАЛИНОВ АГРО ООД

4

42,632

0,498

19,920 лв

2,442

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

16.30

Полски път

Кранево

39459

БАЛИНОВ АГРО ООД

10

56,878

0,781

31,240 лв

2,442

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

16.30

Полски път

Кранево

39459

БИСЕР СТЕФАНОВ БАЛИНОВ

1

300,858

1,269

50,760 лв

1,718

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

17.17

Полски път

Кранево

39459

БАЛИНОВ АГРО ООД

16

22,165

0,286

11,440 лв

1,718

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

17.17

Полски път

Кранево

39459

АГРОТЕХ ИМПЕКС АД

9

208,924

1,667

66,680 лв

1,667

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

18.12

Полски път

Кранево

39459

БИСЕР СТЕФАНОВ БАЛИНОВ

1

300,858

1,313

52,520 лв

1,964

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

18.23

Полски път

Кранево

39459

АГРОТЕХ ИМПЕКС АД

15

642,410

0,600

24,000 лв

0,613

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

202.1

Полски път

Кранево

39459

АГРОТЕХ ИМПЕКС АД

15

642,410

0,042

1,680 лв

1,583

ОБЩИНА БАЛЧИК

39459

202.2

Полски път

Сенокос

66250

КАЛИН ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ

115

2,073

2,073

97,42 лв

7,168

ОБЩИНА БАЛЧИК

29008

29.8

Полски път

Соколово

67951

ЕТ ИВАН ИВАНОВ - ЕКО

30

59,308

0,397

16,67 лв

13,04

ОБЩИНА БАЛЧИК

13042

13,42

Полски път

Соколово

67951

АРГУС - 94 ЕООД

61

545,176

4,034

169,43 лв

11,289

ОБЩИНА БАЛЧИК

16042

16.42

Полски път

Соколово

67951

АРГУС - 94 ЕООД

42

391,429

0,010

0,42 лв

7,446

ОБЩИНА БАЛЧИК

19002

19.2

Полски път

Соколово

67951

АРГУС - 94 ЕООД

42

391,429

2,814

118,19 лв

4,410

ОБЩИНА БАЛЧИК

20004

20.4

Полски път

Соколово

67951

АРГУС - 94 ЕООД

42

391,429

3,087

129,65 лв

3,098

ОБЩИНА БАЛЧИК

20008

20.8

Полски път

Тригорци

73095

ЕТ ИВАН ИВАНОВ - ЕКО

30

2,144

2,144

85,74 лв

8,595

ОБЩИНА БАЛЧИК

31025

31.25

Полски път

Тригорци

73095

АРГУС - 94 ЕООД

29

2,66

2,66

106,38 лв

8,595

ОБЩИНА БАЛЧИК

31025

31.25

Полски път

Тригорци

73095

АРГУС - 94 ЕООД

43

1,041

1,041

41,63 лв

14,116

ОБЩИНА БАЛЧИК

19018

19.18

Полски път

Тригорци

73095

АРГУС - 94 ЕООД

28

0,771

0,771

30,83 лв

8,595

ОБЩИНА БАЛЧИК

31025

31.25

Полски път

Тригорци

73095

АРГУС - 94 ЕООД

57

0,292

0,292

11,66 лв

3,179

ОБЩИНА БАЛЧИК

14082

14.82

Полски път

Тригорци

73095

АРГУС - 94 ЕООД

22

0,181

0,181

7,25 лв

5,552

ОБЩИНА БАЛЧИК

37016

37.16

Полски път

Тригорци

73095

ТЕРА-СН ЕООД

92

1,361

0,92

36,81 лв

6,563

ОБЩИНА БАЛЧИК

21050

21.50

Полски път

Тригорци

73095

ТЕРА-СН ЕООД

92

1,361

0,441

17,63 лв

15,659

ОБЩИНА БАЛЧИК

14079

14.79

Полски път

Царичино

48982

ЕТ ИВАН ИВАНОВ - ЕКО

19

11,075

6,13

337,16 лв

7,517

ОБЩИНА БАЛЧИК

317038

317.38

Полски път

Царичино

48982

ЕТ ИВАН ИВАНОВ - ЕКО

19

11,075

4,688

257,84 лв

7,059

ОБЩИНА БАЛЧИК

317035

317.35

Полски път

Царичино

48982

ЕТ ИВАН ИВАНОВ - ЕКО

39

4,226

4,226

232,43 лв

4,991

ОБЩИНА БАЛЧИК

328016

328.16

Полски път

Царичино

48982

ЕТ ИВАН ИВАНОВ - ЕКО

43

3,183

2,239

123,15 лв

5,501

ОБЩИНА БАЛЧИК

302052

302.52

Полски път

Царичино

48982

ЕТ ИВАН ИВАНОВ - ЕКО

11

4,364

2,231

122,69 лв

5,553

ОБЩИНА БАЛЧИК

333013

333.13

Полски път

Царичино

48982

ЕТ ИВАН ИВАНОВ - ЕКО

11

4,364

1,155

63,52 лв

2,861

ОБЩИНА БАЛЧИК

333011

333.11

Полски път

Царичино

48982

ЕТ ИВАН ИВАНОВ - ЕКО

20

1,016

1,016

55,85 лв

1,89

ОБЩИНА БАЛЧИК

324023

324.23

Полски път

Царичино

48982

ЕТ ИВАН ИВАНОВ - ЕКО

8

0,979

0,979

53,84 лв

4,717

ОБЩИНА БАЛЧИК

326011

326.11

Полски път

Царичино

48982

ЕТ ИВАН ИВАНОВ - ЕКО

11

4,364

0,978

53,82 лв

1,218

ОБЩИНА БАЛЧИК

330004

330.4

Полски път

Царичино

48982

ЕТ ИВАН ИВАНОВ - ЕКО

43

3,183

0,944

51,90 лв

6,87

ОБЩИНА БАЛЧИК

302050

302.50

Полски път

Царичино

48982

ЕТ ИВАН ИВАНОВ - ЕКО

75

0,383

0,383

21,06 лв

3,116

ОБЩИНА БАЛЧИК

329013

329.13

Полски път

Царичино

48982

ЕТ ИВАН ИВАНОВ - ЕКО

19

11,075

0,257

14,14 лв

2,696

ОБЩИНА БАЛЧИК

317010

317.10

Полски път

Царичино

48982

ЕТ ИВАН ИВАНОВ - ЕКО

63

0,224

0,224

12,32 лв

5,77

ОБЩИНА БАЛЧИК

318013

318.13

Полски път

Царичино

48982

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

14

8,678

4,644

255,43 лв

6,87

ОБЩИНА БАЛЧИК

302050

302.50

Полски път

Царичино

48982

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

14

8,678

4,034

221,87 лв

4,042

ОБЩИНА БАЛЧИК

302051

302.51

Полски път

Царичино

48982

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

21

1,652

1,652

90,88 лв

1,652

ОБЩИНА БАЛЧИК

304034

304.34

Полски път

Царичино

48982

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

28

1,145

1,145

62,96 лв

4,103

ОБЩИНА БАЛЧИК

334042

334.42

Полски път

Царичино

48982

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

2

0,388

0,244

13,44 лв

9,72

ОБЩИНА БАЛЧИК

307064

307.64

Полски път

Царичино

48982

КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ - БАЛЧИК"

2

0,388

0,144

7,92 лв

6,125

ОБЩИНА БАЛЧИК

307062

307.62

Полски път

Царичино

48982

АРГУС - 94 ЕООД

77

2,633

2,633

144,83 лв

5,553

ОБЩИНА БАЛЧИК

333013

333.13

Полски път

Царичино

48982

АРГУС - 94 ЕООД

36

0,853

0,853

46,94 лв

6,87

ОБЩИНА БАЛЧИК

302050

302.50

Полски път


437,96

23 697,68 лв


 

ІІ. Общата дължима сума в размер на средното годишно рентно плащане по имоти за съответното землище на община Балчик, следва да се заплати от ползвателя, на касата на община Балчик или по безкасов начин по сметка на община Балчик, както следва:

                                    Уни Кредит Булбанк, BIC код UNCRBGSF;

                                    IBAN BG38 UNCR 9660 84 9750 3315; код на плащане 44 42 00


ІІІ. След заплащане на дължимата сума да се сключи едногодишен договор за наем, със съответния ползвател, считано за стопанската 2016/2017 год.


      Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Димитрин Димитров  - зам. кмет на Община Балчик

      Препис от настоящата заповед да се връчи на отдел ТСУОС, за сведение и изпълнение и да се обяви на интернет страницата на Община Балчик.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик