• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Заседания на Постоянни комисии:

1. ПК по здравеопазване, спорт и социални дейности на 14.11.2016 г. (понеделник) от 17.00 часа;

2. ПК по образование, култура и младежки дейности на 14.11.2016 г. (понеделник) от 18.00 часа;

3. ПК по устройство на територията, строителство и екология на 15.11.2016 г. (вторник) от 17.00 часа;

4. ПК по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 15.11.2016 г. (вторник) от 18.00 часа;