• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Приложение № 1

 ИЗБОРИ ЗА ПВР И НР 2016г.

СПИСЪК НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В ОБЩИНА БАЛЧИК


№ на избирателна секция

Избирателен район

Място за гласуване

Адрес

001

Гр.Балчик

Клуб на пенсионера

Гр.Балчик ул."Черно море" № 18

002

Гр.Балчик

Клуб

Гр.Балчик ул."Дионисополис" №3

003

Гр.Балчик кв.Изток"

Клуб кв."Изток"

Гр.Балчик ул."Страцин" № 6

004

Гр.Балчик

СОУ "Хр.Ботев"

Гр.Балчик ул."Черно море" № 40

005

Гр.Балчик

СОУ "Хр.Ботев"

Гр.Балчик ул."Черно море" № 40

006

Гр.Балчик

ОУ "Кирил и Методий"

Гр.Балчик ул."Хр.Ботев" № 6

007

Гр.Балчик

Клуб "Средна гора"

Гр.Балчик ул."Средна гора" № 73

008

Гр.Балчик

Клуб "Арда"

Гр.Балчик ул."Арда" № 5

009

Гр.Балчик ж.к. "Балик"

Детска ясла ж.к. "Балик"

Гр.Балчик ул."Ген.Колев" № 2

010

Гр.Балчик ж.к. "Балик"

Детска ясла ж.к. "Балик"

Гр.Балчик ул."Ген.Колев" № 2

011

Гр.Балчик кв."В.Левски"

ОУ "Антим I"

Гр.Балчик ул."Дунав" № 16

012

Гр.Балчик кв."В.Левски"

Пенсионерски клуб до Школата

Гр.Балчик ул."Варненска" №2

013

Гр.Балчик кв."В.Левски"

ОУ "Антим I"

Гр.Балчик ул."Дунав" № 16

014

Гр.Балчик кв."В.Левски"

Ч-ще "Васил Левски"

Гр.Балчик  ул."Люлин" № 1

015

Гр.Балчик

Общинска болница

Гр.Балчик ул."Д-р Зл.Петков" №34

016

С.Безводица

Клуб на пенсионера

С.Безводица ул."Девета" № 7

017

С.Бобовец

Клуб

С.Бобовец ул."Първа" № 6

018

С.Гурково /+с.Брястово/

У-ще "Кирил и Методий"

С.Гурково ул."Възход" № 1

019

С.Дропла

ч-ще "Велко Ангелов"

С.Дропла ул."Стара планина" №3

020

С.Дъбрава

Читалище

С.Дъбрава ул."Първа" № 22

021

С.Змеево

Читалище

С.Змеево ул."Искър" № 38

022

С.Кранево

Физ.салон

С.Кранево ул."Черно море" № 7 Б

023

С.Кремена

Читалище

С.Кремена ул."Първа" № 13

024

С.Ляхово

читалище

С.Ляхово ул."Първа" № 14

025

С.Царичино

Кметство

С.Царичино ул."Девета" № 31

026

С.Оброчище /+КК Албена/

СОУ "Хр.Смирненски"

С.Оброчище ул."Мусала" № 1

027

С.Оброчище

СОУ "Хр.Смирненски"

С.Оброчище ул."Мусала" № 1

028

С.Рогачево

Клуб

С.Рогачево ул."Лозар" № 22

029

С.Пряспа

Клуб на пенсионера

С.Пряспа ул."Седма" № 12

030

С.Сенокос

НЧ „Хр.Смирненски"

С.Сенокос ул."9-ти септември"  53

032

С.Соколово

НЧ-ще "Просвета"

С.Соколово ул."Кирил и Методий" № 57

033

С.Стражица

НЧ-ще "Стефан Караджа"

С.Стражица ул."Четвърта" № 5

034

С.Тригорци

Клуб на пенсионера

С.Тригорци ул."Втора" № 14

035

С.Храброво

Клуб

С.Храброво ул."Първа" № 13

036

С.Църква

кметството

С.Църква ул."Втора" № 5 А

037

Гр.Балчик

СБР „Тузлата"

Гр.Балчик, „Тузлата"