• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано на 15.08.2016г.

ДО МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА

НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В ОБЩИНА БАЛЧИК


                   УВАЖАЕМИ  ГОСПОДА,

         На основание чл.91, ал.1 изр.2 от Изборния кодекс  във връзка с предстоящите нови избори за общински съветници  на 02.10.2016 г. Ви каня на 23.08.2016 г. (вторник) от 13.00 часа в Община Балчик  (малката заседателна зала)  на консултации за определяне  съставите   на  секционните  избирателни комисии.


С уважение,

НИКОЛАЙ  АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик