• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

- - - - -

публикувано на 20.09.2016 г.:

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА oт избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 02 октомври 2016 г. (PDF)


- - - - -


Безплатен телефон 080013717 за справка в избирателните списъци (за избиратели от Община Балчик)

- - - - -

публикувано на 02.09.2016 г.:

В изпълнение на Решение №1549-МИ от 27.08.2015 г. на ЦИК  информираме за взетите мерки и местата за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването в изборния ден  на изборите за общински съветници на  02.10.2016 г. в Община Балчик.

За избиратели с физически увреждания са подготвени мобилни рампи, които се монтират пред:

   СИК № 1 - клуб на ул. "Черно море",

   СИК № 9 - детска ясла "ЖК"Балик",

   СИК №12 - клуб на ул. "Варненска" (до школата),

   СИК №14 - Читалище „Васил Левски" (с постоянна рампа).

Всички ще бъдат обозначени с международния символ „Инвалид".

Хората, нуждаещи се от помощ за предвижване до избирателните секции от гр. Балчик в деня на изборите е осигурен  дежурен автомобил,  нуждаещите се ще могат до подават заявки на дежурни телефони 057971055 и 057971071 в отдел"ГРАО" в Общината.   

- - - - -

публикувано на 02.09.2016 г.:

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за общински съветници на 02 октомври 2016 г. (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс) част II (PDF)

- - - - -

Публикувано на 25.08.2016 г.

Във връзка с предстоящите избори за нов общински съвет на 02.10.2016 г., Общинска администрация - Балчик уведомява избирателите, че могат да се подават писмени заявления до Кмета на Община Балчик, Кметовете по населени места за:

1. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци въз основа на заявление (Приложение № 7-МИ) до 24.09.2016 г

2. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес. Желаещите да гласуват по настоящ адрес подават писмено искане (Приложение № 12-МИ) до Общинска администрация Балчик отдел"ГРАО", и кметствата до 17.09.2016 г. включително. 

3. Избиратели с трайни увреждания, които не могат да упражнят избирателното си право в изборните помещения, но желаят да гласуват с подвижна избирателно кутия, заявяват желанието си в писмена  форма чрез заявление (Приложение № 16-МИ) и прилагат копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК в Общината по постоянен адрес, но не по късно от 11.09.2016 г.

Избирателните списъци са обявени на местата съгласно заповед на кмета на Община Балчик № 935 от 17.08.2016 г. и сайта на Общината.


ЦИК приложения (DOC):

Приложение № 7-МИ: Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

Приложение № 12-МИ: Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Приложение № 16-МИ: Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)


- - - - -

публикувано на 22.08.2016 г.:

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за общински съветници на 02 октомври 2016 г. (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс) (PDF)

- - - - -

публикувано на 18.08.2016 г.:

Заповед № 935 от 17.08.2016 г.  за определяне на местата за "Обявяване на избирателните списъци" (PDF)