• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Заседание на постоянни комисии


1. ПК по образование, култура и младежки дейности на 25 юли 2016 година (понеделник) от 16.50 ч;

2. ПК по здравеопазване, спорт и социални дейности на 25 юли 2016 година (понеделник) от 17.00 ч;

3. ПК по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 25 юли 2016 година (понеделник) от 17.30 ч;

4. ПК по устройство на територията, строителство и екология на 25 юли 2016 г. (понеделник) от 18.00 ч.