• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. Заседание на Постоянната комисия по образование, култура и младежки дейности на 27 юни 2016 г. (понеделник) от 16.45 ч.;
2. Заседание на Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности на 27 юни 2016 г. (понеделник) от. 17.00 ч.;
3. Заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроитеграция и еврофондове на 28 юни 2016 г. (вторник) от. 17.15 ч.;
4. Заседание на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология на 28 юни 2016 г. (вторник) от. 18.00 ч.;