• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ИНФОРМАЦИЯТА МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ И ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

 

Областен информационен център - Добрич ще проведе поредица от информационни събития в област Добрич през месец юни, на които ще представи актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Събитията ще се проведат, както следва :

Община

Дата

Форма на провеждане

Час

Място

ГРАД ДОБРИЧ

13 юни

инф. среща

10:30

Малка заседателна зала 2 етаж, община град Добрич

КАВАРНА

17 юни

инф. среща

10:00

Зала в сградата на община Каварна

ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

24 юни

инф. среща

10:00

Зала в сградата на община Генерал Тошево

ТЕРВЕЛ

27 юни

изнесена приемна

11:00 -13:00

Пред сградата на община Тервел

КРУШАРИ

28 юни

изнесена приемна

11:00 -13:00

Пред сградата на община Крушари

ШАБЛА

29 юни

изнесена приемна

11:00 -13:00

Пред сградата на община Шабла


Можете да изберете деня и мястото, съобразно Вашите ангажименти и желания!

По време на информационните срещи ще бъдат представени две актуални процедури „Енергийна ефективност за МСП" и „Развитие на управленския капацитет и растеж за МСП".  

На изнесените приемни, екипът на центъра ще представи възможностите за кандидатстване по актуални и предстоящи процедури по оперативните програми,  включително и по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020. Ще бъдат разяснени и различни мерки за осигуряване на заетост и възможности за обучение на безработни лица.

На всички събития ще се представят целите на процедурите, основните параметри, допустимите кандидати и проекти, допустимите дейности и разходи.