• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Заседания на Постоянни комисии към ОбС Балчик

1. Заседание на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и транспорт на 12 май 2016 г. (четвъртък) от 16.00 часа;

2. Заседание на Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности на 12 май 2016 година (четвъртък) от 16.30 часа;

3. Съвместно заседание на всички постоянни комисии на 12 май 2016 г. (четвъртък) от 17.00 часа.