• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

1. ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ НА 28 МАРТ 2016 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 17.00 часа;
2. ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ЕВРОФОНДОВЕ НА 28 МАРТ 2016 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 18.00 часа;
3. ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ НА 30 МАРТ 2016 Г. (СРЯДА) ОТ 17.00 часа;
4. ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО И ЕКОЛОГИЯ НА 30 МАРТ 2016 Г. (СРЯДА) ОТ 17.00 часа.