Община Балчик изпълнява проект „Отстраняване на последиците от наводнението на територията на Община Балчик, предизвикано от проливните дъждове в периода 19-23 юни 2014".

По проекта ще бъдат възстановени средствата, които Община Балчик е изразходвала за почистване на коритото на р. Краневска. В резултат на поройните дъждове в периода 19-23 юни 2014 е образувана приливна вълна, която носи голямо количество наноси и петнайсет тополи с височина около 30 метра. Стихията частично разрушава автомобилния мост, отнася две пасарелки, водопроводни отклонения, откъртени са стоманобетонни елементи от стените на коритото на реката. По стръмните улици на селото от дъждовните и речните води се образуват буйни кални потоци, които отнасят част от осветлението и уличната настилка. Наводнени са  частни домове и дворове,  хотели, много заведения за хранене, търговски обекти, атракциони.