• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Основната цел на проекта е да се осигури заетост и социална интеграция на 5 безработни лица чрез разкриване на работни места в новосъздадения парк по проект на Община Балчик по ОПРР „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на Община Балчик", експониращ обект "Късноантична и средновековна крепост" в квартал "Хоризонт" в Балчик. Той е със статут на паметник на културата от национално значение.

Основни дейности по изпълнение на проекта:

1. Подбор на безработни лица за включване в Програмата.

Подборът за включване в програмата ще се извърши между трайнобезработни лица в трудоспособна възраст, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда", избрани с приоритет от следните групи: трайно безработни лица и безработни лица над 50-годишна възраст. При подбора стриктно ще се спазват принципите за защита от дискриминация.

2. Сключване на трудови договори.

След подбора на безработни, с тях ще бъдат сключени трудови договори за пълно работно време, включващи и всички допълнителни доплащания по Кодекса на труда. Срокът на трудовите договори ще бъде за  6 месеца.

3. Изпълнение на неспециализирани дейности, свързани с опазването на културното наследство - облагородяване и поддържане на териториите, прилежащи към "Късноантична и средновековна крепост" в квартал "Хоризонт" в Балчик.