• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК

 

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 15 октомври 2015 година (четвъртък) от 09.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство, за срок до полагане на клетва от новоизбраните кметове.

Докладва: Митко Петров - зам.-кмет на общината

2. Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Балчик, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Докладва: Виктор Лучиянов - председател на ОбС

3. Изразяване на мнение за опрощаване на дълг от надвзета пенсия.

Докладва: Виктор Лучиянов - председател на ОбС

4. Приемане на решение за предоставяне на 6 броя ютии и 6 броя дъски за гладени на Гвардейски представителен духов оркестър към Националната гвардейска част на Българската армия.

Докладва: Митко Петров - зам.-кмет на общината

5. Финансиране на разхода за ДДС на СНЦ „Морски клуб" град Балчик по проект „Повишаване на качеството на живот на децата от рибарската област, чрез развитие на морските спортове".

Докладва: Митко Петров - зам.-кмет на общината


 

Виктор Лучиянов                                 

Председател

на ОбС-Балчик