• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Места за гласуване за Местни избори 2015 г.

приложение 1

№ на избирателна секция

Избирателен район

Място за гласуване

Адрес

001

Гр. Балчик

Клуб на пенсионера

Гр. Балчик ул. "Черно море" № 18

002

Гр. Балчик

Клуб

Гр. Балчик ул. "Дионисополис" №3

003

Гр. Балчик кв.  „Изток"

Клуб кв. "Изток"

Гр. Балчик ул. "Страцин" № 6

004

Гр. Балчик

СОУ "Хр.Ботев"

Гр. Балчик ул. "Черно море" № 40

005

Гр. Балчик

СОУ "Хр.Ботев"

Гр. Балчик ул. "Черно море" № 40

006

Гр. Балчик

ОУ "Кирил и Методий"

Гр. Балчик ул. "Хр.Ботев" № 6

007

Гр. Балчик

Клуб "Средна гора"

Гр. Балчик ул. "Средна гора" № 73

008

Гр. Балчик

Клуб "Арда"

Гр. Балчик ул. "Арда" № 5

009

Гр. Балчик ж. к.  "Балик"

Детска ясла ж. к. "Балик"

Гр. Балчик ул. "Ген.Колев" № 2

010

Гр.Балчик ж. к. "Балик"

Детска ясла

ж. к. "Балик"

Гр. Балчик ул. "Ген.Колев" № 2

011

Гр. Балчик кв. "В. Левски"

ОУ "Антим I"

Гр. Балчик ул. "Дунав" № 16

012

Гр. Балчик кв."В. Левски"

Пенсионерски клуб до Школата

Гр. Балчик ул. "Варненска"

013

Гр. Балчик кв."В. Левски"

ОУ "Антим I"

Гр. Балчик ул. "Дунав" № 16

014

Гр. Балчик кв."В. Левски"

Ч-ще "Васил Левски"

Гр. Балчик ул. "Люлин" № 1

015

Гр. Балчик

Общинска болница

Гр. Балчик ул. "Д-р Зл.Петков"

016

С. Безводица

Клуб на пенсионера

С. Безводица ул. "Девета" № 7

017

С. Бобовец

Клуб

С. Бобовец ул. "Първа" № 6

018

С. Гурково /+с. Брястово/

Училище

"Кирил и Методий"

С.Гурково ул."Възход" № 1

019

С. Дропла

Читалище "Велко Ангелов"

С. Дропла ул. "Стара планина" №3

020

С. Дъбрава

Читалище

С. Дъбрава ул. "Първа" № 22

021

С. Змеево

Читалище

С. Змеево ул. "Искър" № 38

022

С. Кранево

Физкултурен салон

С. Кранево ул. "Черно море" № 7 Б

023

С. Кремена

Читалище

С. Кремена ул. "Първа" № 13

024

С. Ляхово

Читалище

С. Ляхово ул. "Първа" № 14

025

С. Царичино

Кметство

С. Царичино ул. "Девета" № 31

026

С. Оброчище /+КК Албена/

СОУ "Хр.Смирненски"

С. Оброчище ул. "Мусала" № 1

027

С. Оброчище

СОУ "Хр.Смирненски"

С. Оброчище ул. "Мусала" № 1

028

С. Рогачево

Клуб

С. Рогачево ул. "Лозар" № 22

029

С. Пряспа

Клуб на пенсионера

С. Пряспа ул. "Седма" № 12

030

С. Сенокос

Клуб на пенсионера

С. Сенокос ул. "9-ти септември"  53

032

С. Соколово

Читалище  "Просвета"

С. Соколово ул."Кирил и Методий" № 57

033

С. Стражица

Читалище "Стефан Караджа"

С. Стражица ул. "Четвърта" № 5

034

С. Тригорци

Клуб на пенсионера

С. Тригорци ул. "Втора" № 14

035

С. Храброво

Клуб

С. Храброво ул. "Първа" № 13

036

С. Църква

кметството

С. Църква ул. "Втора" № 5 А