• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

--------------------------------------------

Съобщение


ОИК гр. Балчик уведомява всички Секционни избирателни комисии, че на 20.10.2015 г. /вторник/ от 10:00 часа в читалище "Паисий Хилендарски" ще се проведе обучение във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и кметове и Националния референдум на 25.10.2015 г.


-----------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД относно продажбата на алкохол във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове, и Национален референдум на 25.10.2015 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (PDF)


Справка в избирателните списъци по ЕГН или адрес на избирател (справка в страницата на ГРАО)
или на безплатен телефон 0800-13717 (за избиратели от Община Балчик)

---------------------------------------------------------------------------------------

    Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива, с писмено заявление по образец (Приложение № 7-МИ за Местните избори и Приложение № 12-НР за националния референдум).
    Срокът е до 17.10.2015


    Гласоподаватели, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателните списъци, могат да подадат писмено заявление по образец  (Приложение № 10-МИ за Местните избори и Приложение № 13-НР за националния референдум).
    Срокът е до 23.10.2015 г.


   Гласоподавател, който е включен в избирателните списъци за националния референдум и за общински съветници и кметове в различни населени места и не може с искане за гласуване по настоящ адрес да гласува на националния референдум и изборите в едно и също населено място, може да подаде Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване в определено място (Приложение № 19-НР).
    Срокът е до 10.10.2015 г. и се отнася само за националния референдум.


Всички образци на заявления съдържат допълнителни и пълни разяснения.

-----------------------------------------------------------------------------------------

ИЗИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс) - ЧАСТ II, област ДОБРИЧ, община БАЛЧИК (PDF)


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК  за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс), област ДОБРИЧ, община БАЛЧИК (PDF)


Заповед относно места за поставяне агитационни материали (PDF)

ПОКАНА до местните ръководства на партии и коалиции в община Балчик за консултации за СИК (PDF)

Заповед за определяне на местата за Обявяване на избирателните списъци (PDF)

Съобщение относно заявления и декларации (PDF)

РЕШЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ:

 • Решение № 1733-МИ/НР / 02.09.2015
  ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Балчик, област Добрич, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.
 • Решение № 1632-МИ / 31.08.2015
  ОТНОСНО: регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
 • Решение № 1549-МИ / 27.08.2015
  ОТНОСНО: гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
 • Решение № 1546-МИ/НР / 27.08.2015
  ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК и СИК/ПСИК за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.


ЦИК приложения (DOC):