• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. Заседание на постоянната комисия по образование, култура и младежки дейности на 28 юли 2015 г. (вторник) от 16.45 ч;
2. Заседание на постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности на 28 юли 2015 г. (вторник) от 17.00 ч;
3. Заседание на постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология на 28 юли 2015 г. (вторник) от 18.00 ч;
4. Заседание на постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 29 юли 2015 г. (сряда) от 17.15 часа.