• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. Заседание на постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 25 май 2015 г. (понеделник) от 17.30 часа;
2. Заседание на постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология на 25 май 2015 г. (понеделник) от 18.15 часа.