• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 24 май 2015 година от 10.00 часа, в голямата зала на НЧ „Паисий Хилендарски", ще се проведе тържествено заседание на общински съвет - Балчик, при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за награждаване на учители по повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Предложение за награждаване на ученици по повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Предложение за награждаване на абитуриенти с отличен успех по повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Предложение за подпомагане на училищата за организиране на тържества по повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Предложение за подпомагане на абитуриенти от социално - слаби семейства и паралелките, завършващи средно образование, по повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Предложение за връчване на награда за цялостен принос в културния живот на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


Виктор Лучиянов

Председател

на ОбС-Балчик