• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Приложение 11-АСПИСЪК

на служителите от Община Балчик, изпълняващи задълженията си свързане с чести пътувания

или при няколкократно прекъсване на работното време в гр. Балчик за 2015 година


В Балчик

Месторабота

 

Длъжност

 

Направление

Маршрут

1

Радка Петрова

ОбА-Балчик


чистач


Балчик

кв.Балик

2

Марияна Николова Кирова

ОбА-Балчик


чистач


Балчик

кв.Балик

3

Наталия Красимирова Тенева

ОбА-Балчик


Техн.изп.Бюф.


Балчик

кв.Балик

4

Елена Ангелова Иванова

ОбА-Балчик


Техн.изп.Бюф.


Балчик

кв.Балик

5

Янка Дечева

ОбА-Балчик


връчител НП


Балчик

кв.Балик

6

Стефка Кирчева

ДСП


МС


Балчик


7

Веска Михайлова

ДСП


МС


Балчик


8

Жулиета Колева Цонева

ДСП


санитарка


Балчик


9

Василка Георгиева Смокова

ДСП


санитарка


Балчик


10

Биляна Георгиева Христова

ДСП


санитарка


Балчик


11

Виолета Стефанова Върбанова

ДСП


санитарка


Балчик


12

Силвена Бойчева Кръстева

ДСП


санитарка


Балчик


13

Мелиха Исмаил Алиш

ДСП


санитарка


БалчикПриложение 11-БС П И С Ъ К


НА  СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА БАЛЧИК ,


пътуващи от местоживеене до месторабота за 2015 r. в населени места в рамките на общината


 

 

 

 

 

 

 

 


N

Имена

Училище

Постъпил

длъжност

Образование

Специалност

Посока на път.


1

Незает щат

ОУ и ЦДГ Соколово

2006

МС - ЗК

В

МС

Балчик


2

Здравка Иванова Косева

Оброчище,Кранево

2000

МС - ЗК

ПВ

МС

Църква


3

Вичка Иванова Влаева

Сенокос

ОУ,ЦДГ

2014

МС - ЗК

ПВ

МС

Балчик


4

Димитър П. Димитров

ОбА - Балчик


гл. експерт

В


Оброчище


5

Джелал Неджиб Фаик

ОбА - Балчик


ст.спец.ГРАООброчище


6

Марина Ветренска

Км.Стражица


СчетоводителБалчик


7

Хатидже Шериф Сюлейман

Км.Стражица


домакин ЦДГБалчик


8

Недка Бойчева Вичева

ОУ Сенокос

2011

гл.счетоводител

ср.спец.

икон.,счет.

Балчик


9

Аник Парсек Киркорян

ПУИ Кранево

2011

гл.счетоводител

В

икономист

Варна


10

Тодорка Иванова

ПУИ Кранево

2008

ЗАТС

ср.спец.

секр.админ.

Добрич

С П И С Ъ К

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ  УЧИЛИЩАТА  И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

в Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2015 r.

 В населени места в рамките на общината (УЧЕБНА 2014/2015 и 2015/2016 г)

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Имена

Училище

Постъпил

длъжност

Обр

Специалност

Посока на път.

1

Илия Тодоров Димитров

ОУ-Сенокос

2005

бълг. и р.ез.

В

БЕ и РЕ

Балчик

2

Станимир Желев Станчев

ОУ - Сенокос

2009

възпитател

в

Истор., геогр.

Балчик

4

Павлин Михайлов Павлов

ОУ-Соколово

1983

математика

В

математика

Балчик

5

Величка Иванова Кирова

ОУ-Соколово

2008

БЕЛ

В

БЕЛ

Балчик

6

Марияна Йорд. Костадинова

ОУ-Соколово

2005

биология

ПВ

биол., хим.

Балчик

7

Димитрина Пенчева Лазарова

ОУ-Соколово

2009

възпитател

ПВ

НУП

Балчик

8

Антон Иванов Симеонов

ОУ-Соколово

2010

възпитател

В

Труд и техн.

Балчик

9

Пенка Панайотова

ПУИ с. Кранево

2011

възпитател

ПВ

БЕЛ

Балчик

10

Миланка Филева

ПУИ с. Кранево

2012

логопед

В

НУП, лог.

Балчик

11

Цветелина Симеонова

ОДК Балчик

2012

учител танци

В

хореограф

Сенокос

12

Наталия Николаевна Добрева

СОУ-Оброчище

1992

руски език

в

РФ

Църква

13

Валентина В. Желева

Гурково

1995

директор

ПВ

ПУП

Балчик

14

Евгения Кирилова Начева

Гурково

2012

детска уч.

ПВ

ПУП НУП

Балчик

15

Флора Иванова Начева

Стражица

1985

директор

В

ПУП

Балчик

16

Гаврила Дечева

Стражица

2015

детска уч.

ПВ

ПУНУП

Балчик

17

Мария Николова Цонева

Ляхово

1985

директор

В

ПУП

Балчик

18

Надя Петрова Митева

Ляхово

2009

детска уч.

ПВ

ПУП

Балчик


Прил. 11-В
 С П И С Ъ К


на служителите в Община Балчик , пътуващи от местоживеене до месторабота и обратно за 2015 г.


приходящи от други общини, когато в община Балчик няма регистрирани безработни граждани


от същата специалност и квалификация


 

 

 

 

 

 

 

 


N

Имена

Месторабота

Пост

длъжност

Обр

Спец

Посока на път.


1

Дорка Вичева

ОбА - Балчик


р-л на ЗВО

В


Добрич


2

Любка Гетева

ОбА - Балчик


гл.вътр.одитор

В


Добрич


3

Женя Манолова

ОбА - Балчик


Гл.юрисконсулт

В


Варна


4

Милен Данчев Йорданов

ОбА - Балчик


Ст.юрисконсулт

В


Добрич


5

Емилия Канева Стоянова

Км. Сенокос


ст.спец.бюджет

В


Добрич


6

Доп. с Решение 792,пр.№49 от 26.03.2015г.

Таня Веселинова Шишкова

ОбА - Балчик


Старши вътрешен одитор

В


Варна
 С П И С Ъ К


на педагогическите специалисти ОТ  УЧИЛИЩАТА  И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА БАЛЧИК ,


пътуващи от местоживеене до месторабота и обратно за 2015 r. ( УЧ. 2014/2015 и 2015/2016 г.)


приходящи от други общини, когато в община Балчик няма регистрирани безработни граждани


от същата специалност и квалификация


 

 

 

 

 

 

 

 

N

Имена

Училище

Постъпил

длъжност

Обр

Специалност

Посока на път.


1

Янита Вълчева Димитрова

СОУ"Хр.Ботев"

2009

Химия и ООС

В

Химия биол.

Добрич


2

Таня Борисова Георгиева

СОУ"Хр.Ботев"

2011

възп.нач.етап

В

НУП

Добрич


3

Диляна Павлова Бангеева

СОУ"Хр.Ботев"

2013

български език

В

БЕЛ

Добрич


4

Силвия Стоева Славова

СОУ"Хр.Ботев"

2012

възп.нач.етап

В

НУП

Каварна


5

Маринела Александрова Данева

СОУ"Хр.Ботев"

1982

български език

В

БЕЛ

Варна


6

Таня Петева Давидкова

СОУ"Хр.Ботев"

2012

Биология и ЗО

В

Биологиия

Варна


7

Евгения Георгиева Георгиева

ОУ"Кирил и Мет."

2014

възпитател прог

в

Руска фил.

Добрич


8

Светла Дикова Милева

ОУ"Кирил и Мет."

2010

възпитател нач.степен

в

ПУНУП

Добрич


9

Миглена Николова Колева

ОУ"Кирил и Мет."

2014

възпитател нач.степен

в

ПУНУП

Добрич


10

Даниела Георгиева Петрова

ОУ"Кирил и Мет."

2012

възпитател нач.степен

в

ПУНУП

Добрич


11

Христо Кръстев Георгиев

ОУ "Антим І"

2014

учител ФВС

В

ФВС

Каварна


12

Невяна Пейчева Пешева

ОУ "Антим І"

2014

ст. Учител

В

ПУНУП

Добрич


13

Георги Йорданов Колев

ОУ-Сенокос

2011

учител

В

физика, мат.

Добрич


14

Румяна Василева Стоянова

ОУ-Сенокос

1992г.

нач.учител

В

НУП

Добрич


15

Костадина Хр. Гаврилова

ОУ-Сенокос

1992r.

нач.учител

В

НУП

Добрич


16

Марияна Недева Николова

ОУ-Сенокос

1989г.

нач.учител

В

НУП

Добрич


17

Марияна Дим. Стоянова

ОУ-Сенокос

1989

нач.учител

ПВ

НУП

Добрич


18

Ивелин Петров Петров

ОУ-Сенокос

2014

ст.възпитател

В

история

Добрич


19

Дарина Дим. Йорданова

ОУ-Сенокос

1987г.

уч.биол.хим

ПВ

биол.хим.

муз

Добрич


20

Емил Янков Енев

ОУ-Сенокос

1998r.

уч.физкулт.

В

ист,физк.

Добрич


21

Веселин Касабов

ОУ-Сенокос

2013

БЕЛ

В

БЕЛ

Добрич


22

Кармен Николова Йорданова

ОУ-Сенокос

1995 г.

нач.учител

В

НУП

Добрич


23

Нора Иванова Трифонова

ОУ-Сенокос

2009

нач.учител

ПВ

НУП

Добрич


24

Маргарита Христова Белева

ОУ - Сенокос

2012

възпит.прог.ст.

В

БЕЛ,история

Добрич


25

Росица Тодорова Койнова

СОУ-Оброчище

2010

директор

В

НУП

Добрич


26

Анна Георгиева Колева

СОУ-Оброчище

1997

нач.учител

В

НУП

Добрич


27

Веска Тодорова Кулева

СОУ-Оброчище

1998r.

нач.учител

В

НУП

Добрич


28

Марияна Георг. Карова

СОУ-Оброчище

1983

нач.учител

ПВ

НУП

Добрич


29

Стоян Василев Каров

СОУ-Оброчище

1996

нач.учител

ПВ

НУП

Добрич


30

Венелина Ст.Петрова

СОУ-Оброчище

2002

информат.

В

информат.

Добрич


33

Радка Стойчева Николова

СОУ-Оброчище

2014

учител

В

БЕЛ,руски

Добрич


34

Геновева Каменова Щерева

СОУ-Оброчище

2014

учител проф.об.

В

икономист

Добрич


35

Севдалина Й. Димова

СОУ-Оброчище

1996

нач.учител

В

НУП,музика

Добрич


36

Събка Николова Ганчева

СОУ-Оброчище

2011

възпитател

В

БЕЛ ист.

Добрич


37

Стоянка Дичева Христова

СОУ-Оброчище

2012

възпитател


НУП

Добрич


38

Иван Колев Иванов

СОУ-Оброчище

2002

труд и техн.

ПВ

уч.по практик.

Добрич


39

Красимира Христова Герджикова

СОУ-Оброчище

2012

нач. учител

В

НУП и ПУП

Добрич


40

Павлина Стоянова Тодорова

СОУ-Оброчище

1992

математ.

В

математ.

Добрич


41

Златозара Петкова

СОУ Оброчище

2007

физика

В

химия,физика

Добрич


42

Галин Ангелов Желязков

СОУ-Оброчище

2000

философия

В

НУП,психолог

Добрич


43

Жени Божидарова Тодорова

СОУ-Оброчище

2011

възпитател

В

ПУНУП

Добрич


44

Йорданка Димитрова Кънчева

СОУ-Оброчище

2013

учител


НУП

Добрич


45

Татяна Димитрова Иванова

СОУ-Оброчище

2013

възпитател

В

НУП

Добрич


46

Ивелина Георгиева Русева

СОУ-Оброчище

2013

възпитател

В

НУП

Добрич


47

Недрет Ибрахимова Мустафа

СОУ-Оброчище

2012

нач. Възпитател

В

НУП

Добрич


48

Миглена Христова Драгнева

СОУ-Оброчище

2012

нач. възпитател

В

ПНУП

Добрич


49

Марияна Василева Стойкова

СОУ-Оброчище

2013

възпитател

В

НУП

Добрич


50

Марина Петрова Петрова

СОУ-Оброчище

2013

възпитател

в

НУП

Добрич


51

Петя Илиева Панева

СОУ-Оброчище

2014

учител практ.об.

в

технологии

Добрич


52

Йорданка Стефанова Матеева

ОУ - Соколово

2005

Директор

В

Нач.учител

Добрич


53

Марияна Трендафилова

ОУ-Соколово

1985

нач.учител

В

НУП

Добрич


54

Василка Ив. Костадинова

ОУ-Соколово

1974r.

нач.учител

ПВ

НУП

Добрич


55

Васил Атанасов Василев

ОУ-Соколово

1979r.

възпит

В

НУП

Добрич


56

Иван Христов Христов

ОУ-Соколово

1979r.

възпит

В

химия,физика

Добрич


57

Валентин Йорданов Стоилов

ОУ-Соколово

2009'

история и геогр.

в

История и география

Добрич


58

Севдалина Петкова Димитрова

ОУ Соколово

2012

нач. Възпитател

ПВ

НУП

Добрич


59

Мима Сапунджиева

ПУИ с. Кранево

2002

директор

В

история

Добрич


60

Иванка Маринова

ПУИ с. Кранево

2006

психолог

В

психология

Добрич


61

Галя Боева

ПУИ с. Кранево

2013

ст.учител

В

физика, мат.

Добрич


62

Кица Жекова Димитрова

ПУИ с. Кранево

2001

ст.възпитател

В

ПУНУП

Добрич


63

Йордан Кирилов Христов - зам.

ПУИ с. Кранево

2010

възпитател

ПВ

труд. и изобр.

Добрич


64

Даниела Станкова Георгиева

ПУИ с. Кранево

2014

учител БЕЛ

В

БФ

Добрич


65

Валентин Вълчев - зам.

ПУИ с. Кранево

2011

възпитател

В

Соц. дейн.

Добрич


66

Вела Георгиева

ПУИ с. Кранево

2013

учител

В

Технологии

Добрич


67

Димитър Георгиев

ПУИ с. Кранево

2013

възпитател

В

Спец. Предм.

Добрич


68

Нели Жекова Христова

ПУИ с. Кранево

2001

възпитател

В

ПУНУП

Варна


69

Боянка Тончева Иванова

ПУИ с. Кранево

1990

нач.учител

ПВ

НУП

Варна


70

Галин Ангелов Грудев

ПУИ с. Кранево

2000

учител

В

педагогика

Варна


71

Галина Веселинова Вълчева

ПУИ с. Кранево

2001

ст.възпитател

В

технолог

Варна


72

Иван Иванов

ПУИ с. Кранево

2011

възпитател

В

Дефектол.

Варна


73

Марина Маринова

ПУИ с. Кранево

2004

учител

В

ПОТТ

Варна


74

Горанка Минчева Дянкова

ПУИ с. Кранево

1996

уч.математика

В

Математика

Варна


75

Дияна Гочева Неделчева

ПУИ с. Кранево

1987

нач.учител

ПВ

НУП

Варна


76

Иванка Петрова Ганчева

ПУИ с. Кранево

1995

ст.възпитател

В

НУП

Варна


77

Искра Йонкова Михова

ПУИ с. Кранево

1988

нач.учител

ПВ

НУП

Варна


78

Мая Желязкова Шопова

ПУИ с. Кранево

2006

ст.възпитател

В

НУП

Варна


79

Надя Владимирова Христова

ПУИ с. Кранево

2001

учител спец.пр.

В

инж.магистър

Варна


80

Стоянка Динева Христова

ПУИ с. Кранево

2001

нач.учител

В

НУП

Варна


81

Филка Кирова Милкова

ПУИ с. Кранево

2003

възпитател

В

Спец.педаг.

Варна


82

Димитър Колев Драганов

ПУИ с. Кранево

2004

възпитател

В

история

Варна


83

Ирина Николаева Драганова

ПУИ с. Кранево

2014

нощен възп.

в

спец.педаг.

Варна


84

Бонка Желязкова Лазарова

ЦДГ Оброчище

1983

детска уч.

ПВ

ПУП

Добрич


85

Елена Иванова Йорданова

ЦДГ Оброчище

1986

детска уч.

ПВ

ПУП

Добрич


86

Румянка Симеонова Иванова

ЦДГ Оброчище

1983

детска уч.

В

ПУП НУП

Добрич


87

Виолета Богданова Стойнева

ЦДГ Оброчище

2004

детска уч.

В

ПУП НУП

Добрич


88

Ивелина Христова Енчева

ЦДГ Оброчище

1989

детска уч.

В

ПУП НУП

Добрич


89

Радка Симеонова Андреева

ЦДГ Безводица

1976

директор

ПВ

ПУП

Добрич


90

Десислава Георгиева Колева

ЦДГ Безводица

2013

детска уч.

ПВ

ПУП

Добрич


91

Керанка Г. Пейчева

ЦДГ Сенокос

1992

директор

В

ПУП

Добрич


92

Велина Георгиева Димова

ЦДГ Дропла

2003

детска уч.

В

ПУП

Добрич


93

Пенка Маринова Дякова

ЦДГ Дропла

1989

директор

ПВ

ПУП

Добрич


94

Донка Стеф. Дерменджиева

ЦДГ Соколово

1985

детска уч.

ПВ

ПУП

Добрич


95

Ана Кръстева Минчева

ЦДГ Пряспа

1980

директор

ПВ

ПУП

Добрич


96

Еленка Костадин.Желева

ЦДГ Пряспа

2002

детска уч.

ПВ

ПУП

Добрич


97

 Гюкчен Мурадова Якубова

ЦДГ Пряспа

1995

пом.възпитател

ССп

пом.възп.

Добрич


98

Емилия Колева Димитрова

ЦДГ Кранево

2009

детска уч.

В

ПУП

Добрич


99

Ивета Кръстева Пеева

ЦДГ№3 Балчик

2009

учител по муз.

В

муз.педаг.

Добрич