• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности на 23 март 2014 г. (понеделник) от 17.00 часа;

2. Постоянна комисия по туризъм, селско стопанство и стопански дейности на 23 март 2014 г. (понеделник) от 17.15 часа;

3. Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности на 24 март 2014 г. (вторник) от 17.00 часа;

4. Постоянна комисия по устройство на територията, строителство и екология на 24 март 2014 г. (вторник) от 18.00 часа;

5. Постоянна комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове 25 март 2014 г. (сряда) от 17.15 часа.