• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Община Балчик изпълни Проект „Рехабилитиране пътен участък км. 10+100 до км. 17+800 /Дропла - Сенокос/ от Път IV - 29608".

Общата цел на проекта бе: Задържане на младите хора в малките населени места, подобряване мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес в селските райони чрез подобряване на пътната инфраструктура.

Конкретни цели:

- Рехабилитиране  на съществуващ общински път, свързващ с. Дропла и с. Преспа с общинския център - град Балчик.

- Разширяване възможността за равен достъп до основни услуги и мобилност на работната сила и населението от селата Дропла и Преспа до гр. Балчик и областния център - Добрич. 

- Подобрена пътна връзка между пътищата от републиканска пътна мрежа Балчик - Добрич и Каварна - с.Царичино - гр. Ген.Тошево.

Целите на Проекта се постигнаха с изпълнението на дейностите по рехабилитацията на пътя.

Постигнати  резултати:

Обща дължина на рехабилитирания пътен участък - 8 км., по който ще се:

- възстановена  пътната настилка;

- възстановени  пътни  банкети;

- възстановено пътно тяло в зоните с деформации;

- възстановени малки и големи съоръжения;

- възстановено отводняване на настилката;

- възстановени  бордюри и тротоари в населените места

Общата стойност на проекта е 3 655 000 лева. Средствата се осигуряват от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите".