• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

График за получаването на изборните книжа
и материали от Секционните избирателни комисии


Материалите ще се получат от сградата на Общинска администрация Балчик  пл."21-ви септември "№6  на  4.10.2014 г. (събота) от РИК-Добрич и Община Балчик както следва:


От 13.00 часа: СИК №16 до №36 включително


От 15.00 часа: СИК №1 до №15 и №37