• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ДО
МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА
НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ


П О К А Н А


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,


На основание чл.91, ал.2 от Изборния кодекс във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 5.10.2014 г., Ви каня на 25.08.2014 г. /понеделник/ от 13.00 часа в Община Балчик /малката заседателна зала/ на консултации за определяне на съставите на Секционните избирателни комисии.

 

С уважение,


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик