• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ДО
МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА
НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ


П О К А Н А


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 91, ал. 2 от Изборния кодекс във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г. Ви каня на 15.04.2014 г. /вторник/ от 13.00 часа в Общината /малката заседателна зала/ на консултации за определяне на съставите на Секционните избирателни комисии.


С уважение,

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик