Инвестицията предмет на проекта се осъществи на територията на област Добрич, община Балчик, село Кранево, ЕКАТТЕ /DOB03-07 39459/

 

С реализирането на проекта са достигнати европейски стандарти в качеството на ВиК услугите, като посредством това са осигурени по-добри условия на живот, както и по-добри условия за създаване на успешен бизнес. По този начин, се ускори процеса на развитие на местната икономика и се ограничи масовото изселване на млади и предприемчиви хора от село Кранево.

 

Постигнати са следните конкретни цели:

1.      Повишаване на сигурността на водоснабдяването на с. Кранево;

2.      Намаляване на експлоатационните разходи и загубите на вода;

3.      Подобряване качеството на ВиК услугите;

4.      Повишаване на хигиенните и санитарни изисквания и преустановяване на замърсяването на околната среда;

5.      Подобряване проводимостта на канализационната мрежа.

Чрез изброените цели се даде решение на проекта за рехабилитация на ВиК мрежата на улиците „Черно море” и Дунав”, както и последващото полагане на асфалтова настилка на същите, въз основа на което се остойностиха ремонтните работи.