• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникации за всеки (Глоб@лни библиотеки - България). Балчик – бяха обхванати следните библиотеки за директно предоставяне на оборудване. Финансира се чрез МК:

1.                   Библиотека при НЧ „Просвета 1900” – Соколово;

2.                   Библиотека при НЧ „Просвета 1901” – Оброчище;

3.                   Библиотека при НЧ „Бачо Киро 1939” – Кранево;

4.                   НЧ „Паисий Хилендарски 1870” - Балчик

5.                   НЧ „ Васил Левски 1959” – Балчик

6.                   Библиотека при НЧ „Свобода 1897” - Гурково

Те получиха пълна подкрепа, изразяваща се в ИКТ оборудване и софтуер за потребители, обучителна програма за библиотечните работници, включване в кампании по застъпничество, работа в мрежа и разгласа на новите библиотечни услуги в периода 2010 – 2013 година.