• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Проектът е изпълняван поетапно през 2007 и 2008 година.

Село Оброчище се намира на 5 км от КК ”Албена”. В него има изградени ваканционни селища. Там се намират и културно-исторически обекти. 

Проектът за канализация на село Оброчище включва изграждане на напорен тръбопровод, заустващ в изградена събирателна шахта. За целта е изградена помпена станция, която да препомпва отпадните води от канализацията в селото.

Финансиран по програма САПАРД с договор №2321/24.10.2006., стойността на проекта е 1156910,40 лв.