• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

     Пълното наименование на проекта е “Реконструкция и рехабилитация на общински пътища по проект ФАР – Икономическо и социално сближаване, BG 0102.04 “Общински пътища за достъп до места с туристически интерес” – общински път IV – 90017 Албена – Двореца – Балчик” – програма ФАР, BG 9919.04, Общински пътища до туристически обекти. Община Балчик не е информирана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството в качеството си на възложител на проекта, за   съфинансирането от страна              ЕС.
      Кратко      резюме            на        проекта:
     Пътят IV – 90017 започва от кръстовището с път I-9 в КК “Албена” с начален километраж 0+000 и завършва на “Рибен площад” в гр. Балчик при км. 10+734.72. Към него е включено и отклонението за Двореца “Балчик” с дължина 0+283.06 км.
     Общата дължина на участъка от Път  IV – 90017 заедно с отклонението за Двореца “Балчик”      е             11+017.78       км.
Преобладаващото движение е от пешеходци, леки коли и автобуси – категория на движението“      средно”.
В топографско отношение съгласно координатната система от 1970 г., обектът попада в картни листове К – 7 от схемата на триангулачната и нивелачната мрежа в България.