• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Проектът е изпълняван през 2008 - 2009 г.    

     Пълното му наименование е “Рехабилитация на път IV – 27032 от км 3+200 до км 4 + 800 и път IV – 21083 от км 8 + 400 до км 13 + 600”.

     Финансиран е чрез програма  ФАР, BG 2005/017-353.10.02 - Подпомагане развитието на регионалния туризъм чрез подобрение на свързаната с него инфраструктура.