• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Пълното наименование на проекта е: “Смесен проект канализация и реконструкция водопроводи по ул.”Рила”, ул. “Калоян” и ул.”Витоша” с. Кранево, Община Балчик”

     Проектът е изпълняван поетапно през 2008 и 2009 година.

     Обектът се намира в село Кранево - селище с развит туризъм, отстоящо на 15 км. от гр. Балчик и на 3 км. от кк ”Албена”. Поради курортния характер на селището, голяма част от жилищните сгради са преустроени в семейни хотели и заведения за хранене към тях. Отпадните води са се отвеждали в септични ями, които не отговарят на санитарно-хигиенните изисквания и в много случаи не са водоплътни. Липсата на изградена канализация за голяма част от селото е създавала проблеми и от свлачищен характер. При проектирането на канализационната система на с. Кранево е отчетено и разширение на селото с курортната зона, която е най голям консуматор на вода.
       В летния сезон консумацията на вода се увеличава многократно. Това означава, че в часовете на максимална консумация, по високите етажи на хотелите водата не е достигала. Изграждането на нови хотелски бази увеличава необходимостта от осъвременяване на инфраструктурата съгласно европейските норми.
        С изпълнението на проекта за канализация в КПС бяха включени 105 домакинства, а през активния летен сезон – 30 бр. хотели. Обхванати са 12 бр. новостроящи се заведения за обществено хранене. Намалена е загубата на вода и е осигурен дебит за новостроящите се хотели, ЗОХ, отпаднал е и риска от воден режим. Отпадането на септичните ями доведе и до намаляване на свлачищните процеси.

     Проектът е финансиран по програма ФАР BG 2005/017-353.10.02, "Подпомагане на развитието на регионалния туризъм чрез подобрение на свързаната с него инфраструктура "Компонент 2: подобряване на ВиК мрежата.

     Проектът е с номер  BG2003-004-937.11.02 и на стойност 591 374.00 Евро.

snimka