• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

с. Змеево

Името, което се среща в повечето документи преди и след Освобождението, е Иланлък.

Преди 100 години край селото е имало гора.

Тя е изсечена след окупирането на Добруджа от румънците, за да се осигури земя за преселените тук - цинцари от македонските планини.

В гората е имало изключително много змии.

На тях селото дължи името си /от турското "илан" - змия/.

По онова време селището се е състояло от три махали - Карасинанската, Куру махле и Ембие махле.

Карасинанската махала се е оформила в средата на 19-и век от преселници от село Карасинан /днес Росеново/.

В Куру махле живеят потомците на първите българи, заселили се по тези места. За Ембие махле са запазени откъслечни спомени. Според някои краеведи, това е било отделно населено място, което е изчезнало.

Други са на мнение, че става дума за махала на Иланлък. След попадането на Добруджа под румънска окупация, селото получава името Шарпени /буквален превод от турското наименование/.

Първата училищна сграда е построена през 1908 г. Школото в Змеево носи името на Стефан Караджа.

През 70-те години е закрито поради липса на деца. Пак по същата причина престава да функционира и детската градина.

Строежът на православния храм "Рождество на Пресвета Богородица" започва през 1935 г. - по време на румънската окупация на Добруджа. Когато преселниците от Северна Добруджа пристигат тук, заварват църквата неизмазана.

През 1938 г. е построена първата обществена сграда в Змеево. Първоначално тя е била предназначена за училище.

Днес в нея се помещава кметството.

Змеево е сред населените места в Добруджа, които претендират, че край тях се е намирал Антимовският хан, описван от Йордан Йовков.

От стари хора е запомнено и точното му местонахождение - на по-малко от километър от днешните граници на селото. Хипотезата, че Антимовският хан е бил именно в този район, се подкрепя и от обстоятелството, че в началото на миналия век, основната пътна артерия за Балчик и Батовската долина, е минавала край Иланлък.

През 60-те години е поставено началото на читалищната дейност в Змеево. Читалището носи името на Йордан Йовков.

Днес към него функционира и група за автентичен фолклор. В темелите на читалището е зазидан завет към поколенията. Местни хора разказват, че в една от колоните на сградата са поставени и три бутилки вино.

С адресна регистрация в с. Змеево са 320 души. Живеещите в селото са около 400 души. Етническият състав на населеното място е изцяло български. В Змеево няма турци и роми, a този факт днешните жители на селото обясняват с избухливия нрав на предците си.

Особено буйни са били дошлите от Фрикасеи преселници. За тях разказват, че винаги ходели с нож на кръста.

Землището на Змеево е 24 000 дка. Обработват се предимно от местната кооперация. Има и няколко частни земеделски стопани.

Седем английски семейства са закупили къщи в селото. 

Основният поминък на населението е земеделието. На територията на селото функционира и шивашки цех.

Селото е в в близост до международния път за Румъния, който е изцяло ремонтиран.


Кмет: Станка Георгиева Станчева

Тел: 0572/4 23 67 ; 0895554058

e-mail: zmeevo@balchik.bg