• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

с. Ляхово

Село Ляхово е разположено в североизточна България, на ръба на Добруджанското плато, което е с надморска височина около 300 м и площ от 157 дка. Намира се на 15 км югозападно от общинския център гр. Балчик и на 28 км от областния център гр. Добрич.

Точни исторически сведения за годината на основаване на селото няма, но според Регистър за население от 1953 г., най-ранна дата на раждане на жител от селото е 1870 г.

Старото име на Ляхово е Евлеклер. Първоначално селото се е намирало в подножието на хълма в близост до извор, а стопаните се занимавали с градинарство и бостанджийство, откъдето произлиза и името на местността - Бостаните.

Смята се, че честите наводнения са станали причина селото да се изтегли нагоре, на равното, където е имало възможност за развитие на земеделие и животновъдство.

Важна роля в живота на селото има построяването на Ленена фабрика в с. Оброчище, където голяма част от населението са намирали поминък.

В годините на основаване на ТКЗС (Трудово кооперативно земеделско стопанство), селото бележи голям подем и развитие. Построени са читалище, начално училище, кметство, които дотогава са се помещавали в сградата на Джамията, за която не се знае кога точно е построена.

В наши дни, в бившето начално училище се помещава ЦДГ с капацитет 25 легла.

В читалището се помещават занимални на ОУ "Стефан Караджа", а в сградата на кметството е обновен и действа здравен пункт.

В село Ляхово живеят 492 жители с постоянен адрес, които обитават 143 къщи, като една е закупена от чужденци.

Основен поминък населението намира в производството: Текстилна фабрика "Дже-те-ка" - гр. Балчик; земеделие - ЗК "Авангард"- с. Храброво, "Агростан" ЕОД- гр. Балчик; рудодобив - фирма "Манган"- с. Църква.

Най-голямата забележителност на с. Ляхово е уникалният панорамен изглед към долината и морето .

На 14- ти юни е празникът на селото.


Кмет на селото: Реджеб Ибрямов Реджебов

Телефон: 0579/ 7 51 67 ; 0895 554 046

e-mail: lyahovo@balchik.bg