• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, Министерство на регионалното развитие/МРР/ и Община Балчик съобщават на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) се организира:


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на ОУП на Община Балчик,

както и на  доклад за екологична оценка/ ЕО / и

оценка за съвместимост/ ОС / към него.


Графичната част на ОУП на Община Балчик, предварителният проект (PP) и екологичната оценка (EO) може да видите ТУК (ZIP).

Цялата документация може да се види всеки работен ден от 09.00 до 15.00 часа в стая № 001 в сградата на Община Балчик.

Общественото обсъждане ще се проведе на 11. 11. 2013 г. от 14.00 часа в сградата на Община Балчик.

Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в Община Балчик се приемат и писмени мнения, възражения и въпроси, относно посочените документи.