• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ОБЩИНА БАЛЧИК уведомява, че от 15.08.2013 г. влизат в сила нови Договори за възлагане на обществен превоз на пътници , сключени с определените с Решение №18/19.02.2013г. изпълнители.

            ИЗБРАНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ СЛЕД ПРОВЕДЕНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ ОБЩИНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И РЕПУБЛИКАНСКАТА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ" СА, КАКТО СЛЕДВА:

 

I.  "ТРАВЕЛ БАЛЧИК"ООД  - за превоз на пътници по  маршрутни разписания,

включени в ПОЗИЦИЯ №1

 

Балчик - Варна - Балчик /84км/

Маршрутно разписание №

Балчик - Варна

Варна - Балчик

отпътува

пристига

отпътува

пристига

8109**

07.30

08.20

09.00

09.50

8102

08.30

09.20

09.30

10.20

8104

12.30

13.20

13.30

14.20

8105

13.00

13.50

14.40

15.30

8107

16.30

17.20

18.00

18.50

Балчик - Добрич - Балчик /70км/

Маршрутно разписание №

Балчик - Добрич

Добрич - Балчик

отпътува

пристига

отпътува

пристига

II-1/01

07.00

07.45

08.30

09.15

II-1/03

09.20

10.08

12.20

13.08

II-1/05

14.00

14.45

15.30

16.15

II-1/07

17.20

18.05

18.30

19.15

Балчик - Тригорци - Балчик /42км/

Маршрутно разписание №

Балчик - Тригорци

Тригорци - Балчик

отпътува

пристига

отпътува

пристига

4.1

07.30

07.57

08.00

08.34

4.2

16.15

16.42

16.45

17.19


Забележка:

-  Със символи " * " и " ** " са отбелязани сезонните маршрутни разписания * - зимно и ** - лятно, всички останали се изпълняват целогодишно

-  Маршрутно разписание II-1/01 по линия Балчик - Добрич се изпълнява целогодишно, без неделните дни

При следните условия, съгласно офертата за участие:

1. Социални облекчения, извън предвидените в нормативни актове, за пътуване по междуселищния транспорт с абонаментни карти, както следва:

22% намаление за ученици, студенти и докторанти в редовна форма на обучение

31% намаление за лица, получаващи пенсия, навършили възраст по чл.68, ал.1-3 от кодекса за социално осигуряване.

2. Цена на билети по направления, в момента на подписване на договора:

Балчик - Варна                       4.00 лв.

Балчик - Добрич                     3.50 лв.

Балчик - Тригорци                 2.50 лв.


II. "ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ"ЕООД, за превоз на пътници по маршрутни  разписания включени в ПОЗИЦИЯ №2

Балчик - Варна - Балчик

Маршрутно разписание №

Балчик - Варна

Варна - Балчик

отпътува

пристига

отпътува

пристига

8101

06.30

07.20

07.30

08.20

8103

10.30

11.20

11.30

12.20

8110**

11.00

11.50

12.00

12.50

8106

14.30

15.20

15.30

16.20

8111**

17.30

18.20

19.00

19.50

8108

18.30

19.20

19.30

20.20

Балчик - Добрич - Балчик

Маршрутно разписание №

Балчик - Добрич

Добрич - Балчик

отпътува

пристига

отпътува

пристига

II-1/02

08.30

09.15

11.45

12.30

II-1/04

12.20

13.05

13.45

14.30

II-1/06

14.50

15.38

16.40

17.28

Балчик - Змеево - Балчик

Маршрутно разписание №

Балчик - Змеево

Змеево - Балчик

отпътува

пристига

отпътува

пристига

3.1

07.00

07.40

07.45

08.35

3.2

12.30

13.20

13.25

14.05
Забележка: Със символи " * " и " ** " са отбелязани сезонните маршрутни разписания * - зимно и ** - лятно, всички останали се изпълняват целогодишно


При следните условия, съгласно офертата за участие:

  1. Социални облекчения, извън предвидените в нормативни актове, за пътуване по

междуселищния транспорт с абонаментни карти, както следва:

50% намаление за ученици, студенти и докторанти в редовна форма на обучение

50% намаление за лица, получаващи пенсия, навършили възраст по чл.68, ал.1-3 от кодекса за социално осигуряване.

Цената на билети по направления съгласно ценовото предложение в офертата, в момента на подписване на договора:

Балчик - Варна           4.50 лв.

Балчик - Добрич         4.00 лв.

Балчик - Змеево          3.50 лв.

           

III. "ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ"ЕООД, за превоз на пътници по маршрутни  разписания включени в ПОЗИЦИЯ №3

1.ГРАДСКА №1


Час, минути


Час, минути

Час на отпътуване: 07.15, 09.45, 11.15, 13.15, 14.05, 16.15, 18.15;


Час на пристигане: 08.05, 10.45, 12.05, 14.05, 14.55, 17.05, 19.05

Разстоя

ние км

пристига

стои

тръгва

Маршрут

пристига

стои

тръгва

07.15

Нови Гробища

8.050.3

7.15

1

7.16

Геомаш

8.04

1

8.05

0.5

7.17

1

7.18

Енерго

8.03

1

8.04

0.5

7.19

1

7.20

Районен съд

8.01

1

8.02

0.3

7.20

1

7.21

Елпром

7.59

1

8.00

0.7

7.22

1

7.23

Тунджа 3

7.57

1

7.58

0.3

7.24

1

7.25

Тунджа 2

7.55

1

7.56

0.4

7.26

1

7.27

Тунджа 1

7.53

1

7.54

0.4

7.28

1

7.29

Камчия

7.51

1

7.52

0.4

7.30

1

7.31

кв.Левски

7.49

1

7.50

1.3

7.32

1

7.33

Р.Даскалов

7.47

1

7.48

0.4

7.34

1

7.35

СОУ"Хр.Ботев"

7.45

1

7.46

0.3

7.35

1

7.36

Автогара

7.43

1

7.44

0.5

7.37

1

7.38

Център

7.41

1

7.42

0.4

7.39пл.Рибарски7.40

Час на пристигане: 07.39, 10.10, 11.39, 13.39, 14.29, 16.39, 18.39


Час на отпътуване: 07.40, 10.20, 11.40, 13.40, 14.30, 16.40, 18.40

2. ГРАДСКА №2


Час, минути


Час, минути

Час на отпътуване: 08.30, 09.30, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00

 

Час на пристигане: 09.20, 10.20, 12.50, 14.50, 16.50, 18.50

Разстоя

ние км

пристига

стои

тръгва

Маршрут

пристига

стои

тръгва
8.30

кв.Левски

9.201.5

8.31

1

8.32

Р. Даскалов

9.18

1

9.19

0.7

8.33

2

7.35

Балчик - автогара

9.15

2

9.17

0.5

8.36

1

8.37

Център

9.13

1

9.14

0.4

8.38

2

8.40

пл. Рибарски

9.10

2

9.12

5.6

8.50Тузлата9.00

Час на пристигане: 08.50, 09.50, 12.20, 14.20, 16.20, 18.20


Час на отпътуване: 09.00, 10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30

3. ГРАДСКА №3


Час, минути


Час, минути

Час на отпътуване: 06.00, 06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30;

20.30*, 21.30*, 23.30*

/*изпълнява се от 01.07 до 31.08/


Час на пристигане: 06.56, 07.26, 08.26, 08.56, 09.26, 09.56, 10.26, 11.26, 12.26, 12.56, 13.26, 13.56, 14.26, 15.26, 16.26, 16.56, 17.26, 18.26, 19.26, 20.26;

21.26*, 22.26*, 24.26*

/*изпълнява се от 01.07 до 31.08/

Разстоя

ние км

пристига

стои

тръгва

Маршрут

пристига

стои

тръгва

06.00

Нови Гробища

6.560.3

6.00

1

6.01

Геомаш

6.55

1

6.56

0.5

6.02

1

6.03

Енерго/Гарадок

6.53

1

6.54

0.5

6.04

1

6.05

Районен съд

6.51

1

6.52

0.3

6.05

1

6.06

Ел.пром

6.50

1

6.51

0.5

6.07

1

6.08

Антим I

6.48

1

6.49

0.3

6.08

1

6.09

Средна гора

6.46

1

6.47

0.4

6.10

1

6.11

Варненска

6.45

1

6.46

0.5

6.12

1

6.13

Кв.Левски

6.43

1

6.44

0.5

6.14

1

6.15

Аквилон

6.41

1

6.42

0.5

6.16

1

6.17

Нов живот

6.39

1

6.40

0.4

6.18

1

6.19

Гемиджи

6.37

1

6.38

0.8

6.20

1

6.21

Болница

6.35

1

6.36

0.5

-

-

-

Л.Каравелов             

6.33

1

6.34

0.6

6.22

1

6.23

Център /пл."21 IX"/

6.31

1

6.32

0.4

6.24пл.Рибарски6.30

Час на пристигане: 06.24, 06.54, 07.54, 08.24, 08.54, 09.24, 09.54, 10.54, 11.54, 12.24, 12.54, 13.24, 13.54, 14.54, 15.54, 16.24, 16.54, 17.54, 18.54, 19.54;

20.54*, 21.54*, 23.54*

/*изпълнява се от 01.07 до 31.08/


Час на отпътуване: 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00;

 21.00*, 22.00*, 24.00*

/*изпълнява се от 01.07 до 31.08/

4. ГРАДСКА №4                                                                                                                    


Час, минути


Час, минути

Час на отпътуване: 07.20, 11.20, 15.20, 17.40


Час на пристигане: 09.24, 13.24, 17.24, 19.24

Разстоя

ние км

пристига

стои

тръгва

Маршрут

пристига

стои

тръгва

07.20

Ново гробище

9.240.3

7.20

1

7.21

Геомаш

9.23

1

9.24

0.5

7.22

1

7.23

Енерго/Гарадок

9.21

1

9.22

0.7

7.24

1

7.25

Ком

9.19

1

9.20

0.3

7.26

1

7.27

Янтра

9.17

1

9.18

0.25

7.27

1

7.28

Спортен комплекс

9.16

1

9.17

0.4

7.29

1

7.30

ЦДГ

9.14

1

9.15

0.3

7.31

1

7.32

Аквилон

9.12

1

9.13

0.4

7.33

1

7.34

кв.Левски

9.10

1

9.11

0.5

7.35

1

7.36

ОУ „Антим I"

9.08

1

9.09

0.5

7.37

1

7.38

Елпром             

9.06

1

9.07

0.3

7.39

1

7.40

Районен съд

9.04

1

9.05

0.5

7.41

1

7.42

Енерго/Гарадок

9.02

1

9.03

0.5

7.43

1

7.44

Геомаш

9.00

1

9.01

0.3

7.44Ново гробище9.00

Час на пристигане: 07.44, 11.44, 15.44, 18.04


Час на отпътуване: 09.00, 13.00, 17.00, 19.00

5. БАЛЧИК - РОГАЧЕВО

Балчик - Рогачево - Балчик

Маршрутно разписание №

Балчик - Рогачево

Рогачево - Балчик

отпътува

пристига

отпътува

пристига

2.1

07.00

07.28

07.29

08.07

2.2

14.00

14.38

14.39

15.07

6. АЛБЕНА - ВАРНА

Албена - Варна - Албена

Маршрутно разписание №

Албена - Варна

Варна - Албена 

отпътува

пристига

отпътува

пристига

8101*

08.10

08.50

09.00

09.54

8106**

08.10

08.50

09.00

09.54

8102*

08.30

09.24

10.00

10.54

8107**

08.30

09.24

09.30

10.24

8108**

10.10

10.50

11.00

11.54

8109**

10.30

11.24

11.30

12.24

8103*

11.10

12.04

13.00

13.54

8104*

12.00

12.54

14.00

14.54

8110**

12.10

12.50

13.00

13.54

8111**

12.30

13.24

13.30

14.24

8112**

14.10

14.50

15.00

15.54

8113**

14.30

15.24

15.30

16.24

8105*

15.10

15.50

16.00

16.54

8114**

16.10

16.50

17.00

17.54

8115**

16.30

17.24

17.30

18.24

8116**

18.10

18.50

19.00

19.54

8117**

19.30

20.24

20.30

21.24

Забележка:

-   Със символи " * " и " ** " са отбелязани сезонните маршрутни разписания * - зимно и ** - лятно, всички останали се изпълняват целогодишно

-  Градска линия №3 - часовете от Ново гробище 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 16.00 и от пл.Рибарски 08.30, 09.30, 12.30, 13.30, 16.30 се изпълняват без събота и неделя през периода 01.09-30.06

При следните условия, съгласно офертата за участие:

1.  Социални облекчения, извън предвидените в нормативни актове;

за пътуване по вътрешноградския транспорт с абонаментни карти

- 20% намаление за ученици, студенти и докторанти в редовна форма на обучение и  лица, получаващи пенсия, навършили възраст по чл.68, ал.1-3 от кодекса за социално осигуряване.

за пътуване по междуселищния транспорт с абонаментни карти

- 50% намаление за  ученици, студенти и докторанти в редовна форма на обучение и  лица, получаващи пенсия, навършили възраст по чл.68, ал.1-3 от кодекса за социално осигуряване 

2. Цената на билети и карти по направления, в момента на подписване на договора :

Вътрешно градски транспорт по линии №1, №2, №3 и №4 - 0.80 лв.

Балчик -Рогачево - 4.00 лв.

Албена - Варна - 5.00 лв.


 

 

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик