• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

https://services.nhif.bg/references/gpSearch/generalPractitioner.xhtml

Територията на община Балчик разполага с 8 училища, от които 7 общински и едно държавно училище,

като през учебната 2019/20 година функционират общо 7 училища. От тях две са за средно образование, четири са основни училища и едно помощно - за деца с умствена изостаналост в село Кранево -

ПУИ (помощно училище интернат), което е единственото училище с държавно финансиране.

В общинския център се намират две основни училища - ОУ "Антим I", ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" и едно средно училище - СУ „Христо  Ботев“.

Обучаемите на територията на общината са около 1 094 деца от I до XII клас. 

В община Балчик за учебната 2019/20 година функционират 11 детски градини.

Три от тях се намират в гр. Балчик и по една в селата: Стражица, Сенокос, Соколово, Дропла, Гурково, Кранево, Ляхово и Оброчище.

През годините се забелязва тенденция за намаляване на броя на записаните деца в детските градини.

През учебната 2019/20 г. децата в детските градини са 580 бр., което е с 19% по-малко от учебната 2014/15 г. (716 бр.). 

Броят на местата в детските заведения се задържа относително постоянен.

Местата са напълно достатъчни да обхванат всички нуждаещи се. 

На територията на общината функционира една детска ясла, в която за 2019 г. има 20 места, които са на 50% заети.

За разглеждания период  2014-2019 г., броят на записаните в яслите деца не е постоянен и той варира през различните години.